RODZINA 500+

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie przypomina, że 30 września br. skończy się kolejny okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie 500+ od 1 października 2018 r. należy ponownie złożyć wniosek.

liczba wyświetleń: 33 dodano: 2018-06-20

ŚWIADCZENIE 300+ dla uczniów w ramach programu „DOBRY START”

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie informuje, że w ramach rządowego programu, rodziny otrzymają raz w roku, 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego...

liczba wyświetleń: 43 dodano: 2018-06-20

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

17 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Strzyżowie zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzyżów, w których udział wzięło 20 drużyn. Dla strażaków ochotników jak i zawodowych, zawody sportowo-pożarnicze były jak zawsze świetnym rodzajem relaksu, zabawy i okazją do nawiązania nowych znajomości wśród pasjonatów...

liczba wyświetleń: 172 dodano: 2018-06-18

KOLONIE LETNIE 2018 dla dzieci rolników

 

Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...

liczba wyświetleń: 66 dodano: 2018-06-18

„Praca = wiedza i umiejętności”

 

W dniach 11-12 czerwca 2018 r. w Rymanowie Zdroju odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach projektu pn. „Projekt = wiedza i umiejętności”. Projekt jest sfinansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji...

liczba wyświetleń: 183 dodano: 2018-06-14

Warsztaty dla edukatorów i nauczycieli – Mniejszość żydowska w Polsce i innych krajach europejskich

 

Fundacja Chai, Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli zapraszają nauczycieli oraz edukatorów do udziału warsztatach „Mniejszość żydowska w Polsce i innych krajach europejskich - sytuacja prawna, kwestie religijne i społeczne”. Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 czerwca br. w Czudcu – Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej. Obowiązuje rejestracja elektroniczna....

liczba wyświetleń: 54 dodano: 2018-06-14

Nabory wniosków na „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizację Gospodarstw Rolnych”

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na „Premie dla młodych rolników”. Z działania może skorzystać osoba mająca nie więcej niż 40 lat, posiadająca kwalifikacje zawodowe. Wnioski można składać także o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” związanej z produkcją prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość...

liczba wyświetleń: 48 dodano: 2018-06-13

Zawiadomienie o wprowadzeniu Tymczasowej Organizacji Ruchu - aktualizacja

 

W związku z zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas zabezpieczenia robót szybko postępujących w zakresie ulic: 1 - go Maja, Stobnickiej oraz Modrzewiowej - Budowa obwodnicy Strzyżowa, dla realizowanego zadania pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988", Wykonawca robót - firma Mostostal Warszawa S.A. zawiadamia o wprowadzeniu w/w organizacji ruchu na czas wykonywania robót w terminie od 11.06.2018 r. do...

liczba wyświetleń: 357 dodano: 2018-06-11
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017