Kondolencje

 

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marii Wójcik - Radnej Rady Miejskiej IV kadencji, wieloletniego Prezesa Zarządu Cukierniczej Spółdzielni „Roksana”, działaczki społecznej przez wiele lat aktywnie zaangażowanej w życie kulturalne Gminy Strzyżów, jako Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej oraz Kanclerz Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

liczba wyświetleń: 130 dodano: 2023-02-03

Ferie w Gminie Strzyżów’2023

 

Zimowa przerwa w nauce dobiegła końca. Dzieci z terenu gminy Strzyżów mogły, jak co roku, skorzystać w czasie ferii z cyklu zajęć przygotowanych przez gminne jednostki kultury: Dom Kultury „Sokół”, Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Strzyżowie oraz Muzeum Samorządowe Ziemi...

liczba wyświetleń: 34 dodano: 2023-02-03

Informacja dla mieszkańców Gminy Strzyżów

 

Szanowni Państwo, informuję, że decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego za 2023 rok będą sporządzane i przekazywane sukcesywnie w ciągu roku z uwagi na przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie modernizację gruntów i budynków znajdujących się na terenie Gminy Strzyżów oraz konieczność dokonania zmian w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej przez Urząd Miejski w...

liczba wyświetleń: 124 dodano: 2023-02-02

Umowa w zakresie organizacji transportu zbiorowego

 

W piątek 27 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Strzyżów, jako partnerem a Gminą Wielopole Skrzyńskie jako organizatorem. Porozumienie dotyczy utworzenia linii komunikacyjnej na trasach: Strzyżow - Wiśniowa - Wielopole Skrzyńskie i z powrotem oraz Strzyżów - Grodzisko - Wielopole i z powrotem, która da możliwość dojazdu autobusem do Strzyżowa mieszkańcom Grodziska, Zawadki i...

liczba wyświetleń: 220 dodano: 2023-01-30

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców na rok 2023

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że w dniach 06.02.2023 r. – 10.02.2023 r. do godziny 15.30 będą przyjmowane wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Druki dostępne są na stronie www.strzyzow.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu
w pokoju nr 9. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 9, albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2 (liczy się data wpływu). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz z zasadami przyznawania środków z KFS w roku...

liczba wyświetleń: 37 dodano: 2023-01-30

Nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizowane będą następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
• staże (maksymalny okres stażu – 6 m-cy),
• szkolenia indywidualne,
• prace interwencyjne (maksymalny okres refundacji – 6 m-cy, kwota 1304 zł + składki...

liczba wyświetleń: 100 dodano: 2023-01-25

Wspomnienie o strzyżowskich Żydach w BPGiM

 

Po dwóch latach przerwy odbyło się w dniu 13 stycznia br. spotkanie historyczno-kulturalne, organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, pt. „Strzyżowscy Żydzi – wspomnienia”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Coroczne spotkania mają na celu przybliżenie historii, kultury, języka, religii, obyczajów, obrzędów, w tym roku skupiając się na życiu codziennym strzyżowskich Żydów oraz znanych i uznanych osobistościach tamtych...

liczba wyświetleń: 190 dodano: 2023-01-19

Ferie w Gminie Strzyżów 2023

 

Od 16 stycznia dzieci podkarpackich szkół rozpoczynają długo wyczekiwane ferie zimowe. Aby był to czas spędzony radośnie, ciekawie i twórczo strzyżowskie jednostki kultury przygotowały dla dzieci z terenu naszej gminy propozycje zajęć artystyczno-muzyczno-plastycznych. Zapraszamy do skorzystania z ofert przygotowanych przez Dom Kultury „Sokół”, Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Strzyżowie oraz Muzeum Samorządowe Ziemi...

liczba wyświetleń: 279 dodano: 2023-01-16
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017