Dotacje na własny biznes

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze realizuje Projekt „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wsparcie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 70 nowych mikroprzedsiębiorstw.

liczba wyświetleń: 71 dodano: 2020-07-09

Konkurs dla NGO: Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy. Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000...

liczba wyświetleń: 30 dodano: 2020-07-08

Do jutra nabór na rachmistrzów spisowych

 

Jeszcze tylko do jutra trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Chętni z terenu gminy Strzyżów powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie. Rachmistrzowie muszą być pełnoletni, przejść szkolenia i egzamin, a za ich prace należy im się...

liczba wyświetleń: 148 dodano: 2020-07-07

„Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”

 

W imieniu Pana Wiesława Polka Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR uprzejmie informuję, o realizacji spotkań on-line, w formie webinariów pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA” kierowanych do beneficjentów oraz zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR. Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Projekt został objęty patronatem instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady...

liczba wyświetleń: 48 dodano: 2020-07-02

Zakończenie montażu instalacji fotowoltaicznych

 


Burmistrz Strzyżowa informuje, że zakończyły się prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Ostatnim etapem zadania było złożenie przez Wykonawcę instalacji w PGE w Krośnie, wniosku o wymianę licznika energii elektrycznej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez każdego z uczestników projektu. Na tym zadanie Gminy i Wykonawcy się...

liczba wyświetleń: 242 dodano: 2020-07-02

Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Strzyżów”

 

Zapraszamy do podpisywania aneksów do umów w ramach projektu „OZE w Gminie Strzyżów” oraz odebranie wezwania do zapłaty II transzy za dostawę i montaż instalacji...

liczba wyświetleń: 557 dodano: 2020-07-01

Ważne informacje PIS dla powodzian

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały liczne podtopienia na terenie naszego powiatu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie przekazął materiały informacyjne, które mogą być przydatne dla powodzian. Bardzo dużo informacji znajduje się również pod linkiem na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Strzyżowie www.pssestrzyzow.pl oraz na stronie Głównego Inspektora...

liczba wyświetleń: 87 dodano: 2020-06-30

Strzyżowskie liceum zawsze wśród najlepszych w Polsce!

 

Ukazał się kolejny, po organizowanym przez „Perspektywy” ranking, w którym Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie zajmuje czołowe lokaty. Jest nim zestawienie najlepszych szkół, które przygotował tygodnik Newsweek. Metodologia przyjęta przez organizatora obejmuje m.in. zdawalność matury, jej rezultaty, wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (w uproszczeniu – EWD, pokazując różnicę między wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego sprawdza, na ile uczeń zwiększył swoje kompetencje edukacyjne w porównaniu z poprzednim etapem edukacyjnym) oraz liczbę olimpijczyków na poziomie centralnym i...

liczba wyświetleń: 119 dodano: 2020-06-30
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017