Konsultacje dot. Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

liczba wyświetleń: 53 dodano: 2020-02-19

Informacja o możliwych zmianach lokalizacji instalacji fotowoltaicznych

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, iż istnieje jeszcze możliwość zmiany lokalizacji montażu, wyłącznie instalacji fotowoltaicznych wykonywanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów”. Mieszkańcy, którzy przy podpisaniu umowy zadeklarowali, że np. montaż zestawu fotowoltaicznego będzie wykonany na budynku mieszkalnym, a w chwili obecnej chcieliby zamontować zestaw PV np. na budynku gospodarczym, garażu, gruncie, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na piśmie w Urzędzie Miejskim w...

liczba wyświetleń: 133 dodano: 2020-02-18

Gmina Strzyżów ogłasza nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu na boisku ORLIK w Strzyżowie

 

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2020 roku operatorem została Fundacja Orły Sportu. W związku z tym Gmina Strzyżów ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na boisku ORLIK w miejscowości...

liczba wyświetleń: 73 dodano: 2020-02-18

KRUS zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Strzyżowie zachęca do zapoznania się z zaproszeniem Prezes KRUS Aleksandry Hadzik do udziału w konkursie X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, skierowanym do dzieci i młodzieży szkół...

liczba wyświetleń: 19 dodano: 2020-02-17

Zapraszamy do udziału młodzieży w III edycji konkursu "Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

 

To konkurs literacki na szczeblu wojewódzkim, którego celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (lista zostanie opublikowana na stronie kuratorium do końca lutego) może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, reportażu lub...

liczba wyświetleń: 40 dodano: 2020-02-13

OZE w Gminie Strzyżów - instalacje kotłów na biomasę

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 30 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą RAKOCZY STAL Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, na mocy której instalacje kotłów na biomasę wykonane zostaną za łączną kwotę 635.530,00 zł netto i 686.372,40 zł brutto z 8% podatkiem VAT, w terminie do 30 kwietnia 2020...

liczba wyświetleń: 189 dodano: 2020-02-10

OZE w Gminie Strzyżów - kolektory słoneczne

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 15 stycznia br. roku została podpisana umowa z firmą SOLARTIME Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na mocy której instalacje solarne wykonane zostaną za łączną kwotę 3.389.182,00 zł netto i 3.660.316,56 zł brutto z 8% (kolektory montowane na budynkach mieszkalnych) i 23 % (kolektory montowane na gruncie lub budynkach gospodarczych) podatkiem VAT, w terminie do 10 kwietnia 2020...

liczba wyświetleń: 298 dodano: 2020-02-10

OZE w Gminie Strzyżów - pompy ciepła

 

Burmistrz Strzyżowa pragnie poinformować, że 4 lutego br. roku została podpisana umowa z firmą ROMITEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadurkach, koło Nałęczowa, na mocy której instalacje powietrznych pomp ciepła wykonane zostaną za łączną kwotę 1.540.750,00 zł netto i 1.664.010,00 zł brutto z 8% podatkiem VAT, w terminie do 29 kwietnia 2020...

liczba wyświetleń: 165 dodano: 2020-02-10
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017