Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

 

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

liczba wyświetleń: 17 dodano: 2023-03-21

Informacja dla mieszkańców Gminy Strzyżów

 

Szanowni Państwo, informuję, że decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego za 2023 rok będą sporządzane i przekazywane sukcesywnie w ciągu roku z uwagi na przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie modernizację gruntów i budynków znajdujących się na terenie Gminy Strzyżów oraz konieczność dokonania zmian w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej przez Urząd Miejski w...

liczba wyświetleń: 376 dodano: 2023-03-14

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Strzyżów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - aktualizacja

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków do dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Burmistrz Strzyżowa ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji celowej.

1.Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad...

liczba wyświetleń: 188 dodano: 2023-03-14

Konkurs plastyczny „Rewitalizacja w mojej gminie”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs plastyczny pn. „Rewitalizacja w mojej gminie”. Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno-przestrzenne, dzięki którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i...

liczba wyświetleń: 58 dodano: 2023-03-13

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

W załączniku znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego wg art. 8a ust 1 pkt 1 I 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz....

liczba wyświetleń: 82 dodano: 2023-03-09

Bieg „Tropem Wilczym” po raz dziewiąty w Strzyżowie

 

W niedzielę 5 marca br. odbyła się dziewiąta już w Strzyżowie edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Bieg Tropem Wilczym to ogólnopolski projekt koordynowany przez Fundację Wolność i Demokracja z Warszawy, którego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Organizatorami wydarzenia byli Gmina Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w...

liczba wyświetleń: 226 dodano: 2023-03-07

Tadeusz Lutak awansowany do stopnia kapitana

 

To była wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. W piątek 3 marca br. nasz najstarszy mieszkaniec, 105-letni por. Tadeusz Lutak został awansowany na stopień Kapitana. Nominację wręczył szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka - Łukasz Kudlicki. Organizatorami wydarzenia byli 1. Batalion Czołgów z Żurawicy oraz Burmistrz...

liczba wyświetleń: 182 dodano: 2023-03-06

Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne - edycja 2023

 

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie,...

liczba wyświetleń: 179 dodano: 2023-02-28
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017