Umowa w zakresie organizacji transportu zbiorowego

 

W piątek 27 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie podpisano porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Strzyżów, jako partnerem a Gminą Wielopole Skrzyńskie jako organizatorem. Porozumienie dotyczy utworzenia linii komunikacyjnej na trasach: Strzyżow - Wiśniowa - Wielopole Skrzyńskie i z powrotem oraz Strzyżów - Grodzisko - Wielopole i z powrotem, która da możliwość dojazdu autobusem do Strzyżowa mieszkańcom Grodziska, Zawadki i Dobrzechowa.

liczba wyświetleń: 112 dodano: 2023-01-30

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników i pracodawców na rok 2023

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie informuje, że w dniach 06.02.2023 r. – 10.02.2023 r. do godziny 15.30 będą przyjmowane wnioski o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Druki dostępne są na stronie www.strzyzow.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców oraz w siedzibie urzędu
w pokoju nr 9. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 9, albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2 (liczy się data wpływu). Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz z zasadami przyznawania środków z KFS w roku...

liczba wyświetleń: 18 dodano: 2023-01-30

Nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizowane będą następujące usługi i instrumenty rynku pracy:
• staże (maksymalny okres stażu – 6 m-cy),
• szkolenia indywidualne,
• prace interwencyjne (maksymalny okres refundacji – 6 m-cy, kwota 1304 zł + składki...

liczba wyświetleń: 85 dodano: 2023-01-25

Wspomnienie o strzyżowskich Żydach w BPGiM

 

Po dwóch latach przerwy odbyło się w dniu 13 stycznia br. spotkanie historyczno-kulturalne, organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, pt. „Strzyżowscy Żydzi – wspomnienia”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta im. J. Przybosia w Strzyżowie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Coroczne spotkania mają na celu przybliżenie historii, kultury, języka, religii, obyczajów, obrzędów, w tym roku skupiając się na życiu codziennym strzyżowskich Żydów oraz znanych i uznanych osobistościach tamtych...

liczba wyświetleń: 166 dodano: 2023-01-19

Ferie w Gminie Strzyżów 2023

 

Od 16 stycznia dzieci podkarpackich szkół rozpoczynają długo wyczekiwane ferie zimowe. Aby był to czas spędzony radośnie, ciekawie i twórczo strzyżowskie jednostki kultury przygotowały dla dzieci z terenu naszej gminy propozycje zajęć artystyczno-muzyczno-plastycznych. Zapraszamy do skorzystania z ofert przygotowanych przez Dom Kultury „Sokół”, Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Strzyżowie oraz Muzeum Samorządowe Ziemi...

liczba wyświetleń: 267 dodano: 2023-01-16

Możliwość zakupu ekogroszku

 

Informujemy, że jest jeszcze możliwość nabycia ekogroszku w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 1900 zł za tonę. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Strzyżowie, tel. 17 2761...

liczba wyświetleń: 151 dodano: 2023-01-16

Dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Strzyżów

 

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Strzyżów. Dane na dzień 30.12.2022 r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych...

liczba wyświetleń: 169 dodano: 2023-01-11

Pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Pamięci Ofiar Stalinizmu po renowacji

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Strzyżów uzyskała dofinansowanie na renowację Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Pamięci Ofiar Stalinizmu w Strzyżowie, ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju...

liczba wyświetleń: 149 dodano: 2023-01-11
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017