Zespoły Szkół

 

 

 
Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie
 
Dyrektor Janusz Włodyka
 
ul. Daszyńskiego 4
38-100 Strzyżów
tel.+48 /17/ 2761 064

 
Zespół Szkół w Dobrzechowie
 
Dyrektor Jacek Grodzki
 
Dobrzechów 197
38-122 Dobrzechów
tel. +48 /17/ 2763 823

 
Zespół Szkół w Godowej
 
Dyrektor Wojciech Małek

Godowa 261
38-100 Strzyżów
tel. +48 /17/ 2761 127 
 
Zespół Szkół w Grodzisku
 
Dyrektor Waldemar Pintal
 
Grodzisko 30
38-102 Grodzisko
tel.+48 /17/ 2765 703


Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
 
Dyrektor Anna Michalska
 
Wysoka Strzyżowska 127
38-123 Wysoka Strzyżowska
tel.+48 /17/ 2767 204 


Zespół Szkół w Żarnowej
 
Dyrektor Elżbieta Jakobsze
 
Żarnowa 90
38-100 Strzyżów
tel. +48 /17/ 2761 909
www.zszarnowa.republika.pl

 
 
Zespół Szkół w Żyznowie
 
Dyrektor Dorota Różańska-Wieszczek

Żyznów 124
38-111 Żyznów
tel.+48 /17/ 2765 222
www.zyznow.republika.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Budżet obywatelski 2017