Zespoły Szkół

 
Zespół Szkoł w Dobrzechowie
 
Dyrektor Jacek Grodzki
 
Dobrzechów 197
38-122 Dobrzechów
tel. +48 /17/ 2763 823
e-mail: dozs@wp.pl

 

 


 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej
 
p.o. Dyrektora Jakub Soja

Godowa 261
38-100 Strzyżów
tel. +48 /17/ 2761 127 
e-mail: gimgodowa@op.pl
 
 

 

Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej
 
Dyrektor Jolanta Kulpińska
 
Wysoka Strzyżowska 127
38-123 Wysoka Strzyżowska
tel.+48 /17/ 2767 204 
e-mail: zs_ws2@wp.pl
 
 
 

Budżet obywatelski 2017