Zespoły

 

  • Zespoły folklorystyczne

 

Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”

Grupa powstała w 2001 roku. Składa się z 6 gospodyń z Glinika Zaborowskiego. Panie kultywują tradycje śpiewacze naszego regionu. W repertuarze posiadają wiele unikalnych pieśni ludowych, które z powodzeniem prezentują na przeglądach folklorystycznych w kraju i za granicą. Podczas corocznych dożynek grupa prezentuje własnoręcznie wykonane wieńce. Gospodynie z Glinika Zaborowskiego własnoręcznie wykonały stroje rzeszowskie, w których występują, są też mistrzyniami tradycyjnej kuchni regionalnej.

 

Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”

Zespół liczy obecnie ponad czterdziestu członków. Powstał w listopadzie 2006 r. z grupy 18 osób - miłośników folkloru i byłych tancerzy, których kontakt z folklorem rozpoczął się jeszcze w latach 60. i trwa do dzisiejszego dnia. Inicjatorką powstania "Kłosowian" była Czesława Szlachta-Pytko (obecnie tancerka zespołu). Korzysta z dorobku artystycznego ludowego muzyka, nieżyjącego już regionalisty i choreografa Domu Kultury „Sokół” – Stefana Kłosowicza, ale i nieustannie poszerza swój wachlarz umiejętności taneczno–wokalnych (region rzeszowski), a od niedawna również teatralnych jak „Pokaz obrzędów weselnych” czy „Jasełka”. Zespół odnosi wiele sukcesów zdobywając nagrody, wyróżnienia, dyplomy na krajowych jak i zagranicznych scenach. 

 

Zespół Harmonijek Ustnych „Stryki”

Zespół powstał w styczniu 2007 roku. Celem zespołu jest upowszechnianie ginącego folkloru muzycznego Podkarpacia. W skład zespołu wchodzi 6 panów grających na harmonijkach ustnych różnego typu. Zespół jest powrotem do ginącego instrumentu i tradycji wspólnego muzykowania. W repertuarze posiada około 50 melodii oraz piosenek z całego regionu dawnej Galicji. W roku 2008 dał około 25 występów na terenie całego Podkarpacia a także na Słowacji. Występuje w barwnych strojach ludowych z naszego regionu.

 

Grupa śpiewacza „Barwy Jesieni”

Działa od trzech lat. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, religijne, biesiadne i patriotyczne. Pracuje pod kierownictwem muzycznym Ryszarda Konsura. W ubiegłym roku wystąpiła 14 razy m.in. na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, sobótkach w Godowej, dożynkach w Gliniku Zaborowskim i Grodzisku oraz imprez organizowanych w Strzyżowie. Grupa liczy 9 osób.

 

Grupa Śpiewacza „Wujanki”

Grupa powstała w sierpniu 2007. W jej skład wchodzi 6 pań seniorek. W repertuarze zespołu znajduje się obecnie ok. 30 unikatowych pieśni z najbliższego regionu. Śpiewając, grupa dba o zachowanie tutejszej gwary i autentyczności melodii. Występuje w zrekonstruowanym stroju z okolic Strzyżowa z XIX w. Grupa ma za sobą liczne występy w środowisku i na terenie Podkarpacia. „Wujankom” podczas prób i występów towarzyszy i akompaniuje Zespół Harmonijek Ustnych „Stryki”. 

 
 

Budżet obywatelski 2017