• Budynek synagogi żydowskiej w Strzyżowie - 2 poł. XVIII w.

(obecnie siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej)

 

     Dawna bożnica, wzniesiona w końcu XVIII w. Obecnie siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Juliana Przybosia. Budynek został częściowo przebudowany w latach 1961-1966. Bożnica murowana, tynkowana, o zaokrąglonych narożach, opięta jest z trzech stron pilastrami. Od zachodu wznosi się piętrowa, niższa od budynku przybudówka, mieszcząca pierwotnie schody prowadzące do sali kobiet. Prostokątne okna umieszczone są w głębokich wnękach. Sala modlitw podczas remontów została podzielona na dwie kondygnacje, izba szkolna na trzy pomieszczenia, w miejscu aron ha-kodeszu wybito nowe okno. Zachowała się bima sklepiona żaglasto, na czterech potężnych filarach. 

 
 

Budżet obywatelski 2017