• Kościół Parafialny w Strzyżowie z XV w. (zespół kościelny):

  

- ogrodzenie - XVII w. 

-  dzwonnica - XV w.                        

- dom parafialny - ok. 1930 r. 

 

Kościół wzniesiono w XV w. Zniszczony w XVII wraz z miastem przez wojska Jerzego Rakoczego. Odbudowany po 20 latach. Wieża częściowo spalona w 1895 roku, odbudowana w 1897 roku jako murowana, z dzwonem z 1613 r. Plebania pochodzi z 1884 r. Strzyżowska fara to gotycki kościół orientowany, murowany z tzw. łamanego kamienia o długim trójnawowym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wnętrze świątyni przekształcone i wyposażone przez stulecia zadziwia rozmaitością szczegółów współtworzących niepowtarzalny klimat.

 

Ołtarz główny pochodzi z XVIII w. Ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP z połowy XVII w., umiejscowiony jest po prawej stronie przed prezbiterium. W jego centrum znajduje się bardzo ważny dla Strzyżowian i objęty kultem obraz Matki Bożej Strzyżowskiej. Wiążą się z nim jedne z ważniejszych wydarzeń historycznych tych ziem. Jak pisał ks. A. Sikora w „Krótkiej historii”, przed obrazem Matki Bożej Niepokalanej w Strzyżowie odbyło się zaprzysiężenie konfederatów barskich, a Kazimierz Pułaski, dwukrotnie ocalony za przyczyną Matki Bożej Niepokalanej, polecił do nowo poświęconego sztandaru dodać podobiznę Matki Bożej Strzyżowskiej. 

 
 

Budżet obywatelski 2017