Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

1.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek

oświadczenie

2.

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek

3.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek

 
 
 
 

Budżet obywatelski 2017