Kisvarda (Węgry)

     Umowa partnerska pomiędzy węgierskim miastem Kisvarda a Strzyżowem została podpisana 20 grudnia 2003 roku. Umowę sygnował burmistrz Marek Śliwiński oraz Burmistrz Kisvardy Albert Olah. Nasze kontakty opierają się m.in. do na rozwijaniu wszechstronnej współpracy w zakresie: nauki, oświaty, sportu, turystyki oraz gospodarki ochrony środowiska. Za szczególnie ważne uważa sie wymianę młodzieży i innych grup, instytucji, organizacji społecznych oraz doświadczeń samorządowych.

     Prekursorem wzajemnych kontaktów był István Grgurics, wieloletni dyrektor szkoły średniej w Kisvardzie. Był inicjatorem pierwszych kontaktów pomiędzy Domem Kultury „Sokół” a Domem Kultury w Kisvardzie. Wielokrotnie odwiedzał nasz kraj i miasto, organizując wyjazdy turystyczne między innymi również do Frysztaka. Uznając zaangażowanie Istvana w zacieśnianie więzi pomiędzy naszymi miastami, w listopadzie 2009 roku delegacja samorządu ze Strzyżowa wzięła udział w pogrzebie węgierskiego przyjaciela.

     W praktyce wzajemne kontakty utrzymywane są m.in. poprzez wymianę grup młodzieży w ramach rozgrywek sportowych, jak również grup artystycznych. Kisvarda, to także centrum turystyczne i kulturalne Górnego Szabolcs i Retkoz pełne atrakcji turystycznych, z uroków którego korzystają często mieszkańcy naszej gminy podczas turystycznych wyjazdów. Szczególne znaczenie mają też Dni Polsko-Węgierskie, przy okazji  których często spotykają się przedstawiciele naszych miast.

 

www.kisvarda.hu

 

  

 
 

Budżet obywatelski 2017