Urząd Miejski 

 

Siedziba Urzędu Miejskiego w Strzyżowie

 

 

 

Urząd Miejski w Strzyżowie

  

ul. Przecławczyka 5

 

38-100 Strzyżów

 

Tel. + 48 /17/ 2761 354

+ 48 /17/ 2761 171

+ 48 /17/ 2761 750

 

Fax + 48 /17/ 2763 219

 

www.strzyzow.pl

 

e-mail: gmina@strzyzow.pl

 

 

 

 

Czynne w godzinach:

 

pon. 8.00 – 16.00

 

wt.-pt. 7.00 – 15.00

 

 

 

 

Godziny pracy kasy:

 

pon.  8.00 - 15.00

 

wt.-pt. 8.00 - 14.00

 

 

 

NIP Urząd Miejski 

 

819-10-10-521

 

 

 

NIP Gmina Strzyżów

 

819-15-62-982

 

 

 

 

Nr konta bankowego

 

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

 

82 9168 0004 0000 0390 2000 0010 

 

 

 


 

 

NUMERY WEWNĘTRZNE 

 

Nr

 pokoju, piętro

WYDZIAŁ SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBYWTELSKICH

 

nr tel. wew.

 

23  IP

SEKRETARZ GMINY

123

17  IP

KIEROWNIK WYDZIAŁU, KADRY

117

11   P

KANCELARIA

111

13  IP

SEKRETARIAT

113

15  IP

EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

115

4     P

EWIDENCJA DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ

104

7     P

BIURO RADY MIEJSKIEJ

107

 27 IIP

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

127

1     P

KONSERWATOR

101

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

 

6     P

KIEROWNIK WYDZIAŁU, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA WODNA, ROLNICTWO

106

3     P

GOSPODARKA ODPADAMI, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

103

5     P

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

105

1     P

KONTROLER STREFY PARKOWANIA

101

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I DROGOWNICTWA

 

 

34 IIP

KIEROWNIK WYDZIAŁU, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – GOSPODAROWANIE ZASOBEM GMINNYM, DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

134

34 IIP

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, WARUNKI ZABUDOWY

135

25 IIP

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – ROZGRANICZENIA i PODZIAŁY

125

26 IIP

BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG

126

 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, PLANOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

 

30 IIP

KIEROWNIK WYDZIAŁU, INWESTYCJE

130

31 IIP

INWESTYCJE

131

29 IIP

FUNDUSZE POMOCOWE

129

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

 

 

20  IP

SKARBNIK GMINY

120

21  IP

Z-CA SKARBNIKA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

121

22  IP

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, PODATEK OD OS. PRAWNYCH, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, POMOC DE MINIMIS

122

19  IP

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA, PŁATNOŚCI

119

18  IP

PŁACE, PODATEK VAT, KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

118

33 IIP

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI – OS. FIZYCZNE

133

2     P

KASA

102

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

 

 

10   P

URZĄD STANU CYWILNEGO

110

     1A   P

WOJSKOWOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

100

28 IIP

OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA

128

31 IIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, AUDYTOR WEWNĘTRZNY

131

32 IIP

PROMOCJA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KULTURA, SPORT, WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

132

 

 

 

 

 


ADRES SKRYTKI EPUAP

 

/8db5mla87f/skrytka

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU WIZYJNYM 

 
 

Budżet obywatelski 2017