Nagroda Św. Michała

 

 

Nagroda św. Michała została ustanowiona przez Radę Miejską w Strzyżowie na mocy uchwały Nr XXXII/273/05 z dnia 20 października 2005 roku. Celem jej powołania jest propagowanie odpowiednich postaw, dorobku i szczególnych osiągnięć osób, instytucji oraz organizacji społecznych, wyróżniających się w środowisku, mogących być wzorem i przykładem dla innych.

 

Kto może otrzymać statuetkę

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej oraz stowarzyszeniu zwykłemu, za szczególne osiągnięcia w takich sferach życia publicznego, jak:

1) kultura;

2) oświata, wychowanie oraz sport, turystyka i rekreacja;

3) opieka społeczna oraz bezpieczeństwo i zdrowie publiczne;

4) samorządność;

5) wolontariat i mecenat;

6) inne osiągnięcia zasługujące na wyróżnienie.

 

Kto może zgłosić kandydata

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne,

3) stowarzyszenia zwykłe.     

 


 

Dotychczasowi laureaci nagrody Świętego Michała

 

 

W 2006 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Grzegorz Oliwa,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Łukasz Perłowski,

OPIEKA SPOŁECZNA - Antoni Mularz,

SAMORZĄDNOŚĆ - Kazimierz Zimny,

WOLONTARIAT - Stanisław Stasiowski,

MECENAT- Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana” w Strzyżowie,

W kategoriach OŚWIATA I WYCHOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE, INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – kapituła zdecydowała nie przyznawać nagrody.

 

 

W 2007 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Emil Czaja,

 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Violetta Wietecha, 

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – dr hab. Wojciech Jan Cynarski,

SAMORZĄDNOŚĆ – Waldemar Góra,

WOLONTARIAT - Wioletta Drozd,

MECENAT – Środowisko Polonii Strzyżowskiej w USA,

 INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – ksiądz dr Jan Wolak.

 W kategoriach OPIEKA SPOŁECZNA i BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE kapituła zdecydowała się nie przyznawać nagrody.

 

 

W 2008 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA – Grupa Śpiewacza „Baby Glinickie”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Andrzej Kruczek,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Maria Zamorska,

SAMORZĄDNOŚĆ – Wiejska Lokalna Grupa Działania,

 WOLONTARIAT - Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,

 MECENAT – Zakład Masarsko-Wędliniarski Stanisław Fiołek,

 INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze”.

OPIEKA SPOŁECZNA i BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE - kapituła zdecydowała się nie przyznawać nagrody.

 

 

W 2009 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA – Strzyżowski Chór Kameralny,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Zdzisława Górska,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Drużyna Seniorów Piłki Siatkowej MKS „Wisłok”,

SAMORZĄDNOŚĆ – Stanisław Michalski,

 WOLONTARIAT – Mirosław Czarnik,

 MECENAT – Marek Leśniak, Zakład Przetwórstwa Mięsnego,

OPIEKA SPOŁECZNA – Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE Jarosław Kosoń,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Elżbieta Łukacijewska.

 

W 2010 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA– Adam Kluska,

OPIEKA SPOŁECZNA – Szkolne Koło CARITAS przy Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Andrzej Włodyka,

SAMORZĄDNOŚĆ – Maria Wójcik,

MECENAT – Horst Schmidt,

WOLONTARIAT – Wiktor Ruszała,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Jan Półzięć,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Adam Niemiec,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENI E– Tadeusz Złotek.

 

 

W 2011 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA – Strzyżowska Orkiestra Dęta,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Leszek Szczęch,

SAMORZĄDNOŚĆ – Halina Dziadosz,

WOLONTARIAT – Marzena Dubiel,

MECENAT – Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „RemBud” w Strzyżowie,

OPIEKA SPOŁECZNA – Ks. Stanisław Słowik,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Mariusz Gadzina.

 

W 2012 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

 KULTURA – Kazimierz Tokarski,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – LO Strzyżów,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Krzysztof Niemiec,

SAMORZĄDNOŚĆ – Czarnorzecko-Strzyżowska LGD,

WOLONTARIAT – Władysław Rusinek,

MECENAT – Wacław Szary,

OPIEKA SPOŁECZNA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE Andrzej Włodyka,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Bank Spółdzielczy.

 

 

W 2013 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA – Strzyżowski Teatr „PRIMA APRILIS”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Ks. Piotra Gnat,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA – Sławomir Uchwat,

SAMORZĄDNOŚĆ – Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów,

WOLONTARIAT– Barbara Modliszewska,

MECENAT– Jarosław  Broda,

OPIEKA SPOŁECZNA – Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie,

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Koło Honorowych Dawców Krwi Oddział Rejonowy PCK w Strzyżowie,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Tadeusz Krajewski.

 

W 2014 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA– Grupa Estradowo – Kabaretowa „ANTIDOTUM”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE– Związek Strzelecki „Strzelec” Pododdział Strzyżów,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA– Ks. Jerzy Oczoś,

SAMORZĄDNOŚĆ–Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego  Im. Adama Mickiewicza W Strzyżowie,

WOLONTARIAT– Marek Stec i Eugeniusz Moskal,

MECENAT– Janusz Ziobro,

OPIEKA SPOŁECZNA – Stowarzyszenie „Tak Życiu”,

BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE PUBLICZNE – GRUPA AA „ŻYCIE” I Al. Anon „NADZIEJA”,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE –Koło Łowieckie „Złota Jesień” W Strzyżowie.

 

W 2015 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA – zespół „Steel Velvet”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE– Wiesław Łuszczki,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA– Grupa „Armmagedon Strzyżów”,

WOLONTARIAT– Agnieszka Witek,

MECENAT– Antoni Wójtowicz,

BEZPIECZEŃSTWOI ZDROWIE PUBLICZNE – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Godowa Dolna,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE – Łukasz Żydzik oraz Borys Budka. 

 

W 2016 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Bronisława Pyc,

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Dorota Skura,

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Andrzej Charzewski,

OPIEKA SPOŁECZNA - Alicja Kielar,

SAMORZĄDNOŚĆ - Fundacja Rozwoju "Dobre Życie",

WOLONTARIAT - Marta Utnicka; ks. Mariusz Siniak,

MECENAT - Bracia Spółka z o.o., 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Katarzyna Ciuba,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Stanisław Śliwa.

 

W 2017 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA -  Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie”,

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Edyta Wilk, 

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Centrum Medyczne MEDYK,

SAMORZĄDNOŚĆ - Franciszek Kut,

WOLONTARIAT I MECENAT - Marcin Bosek,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. 

 

W 2018 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Anna Dziadek,

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz SPORT, TURYSTYKA i REKREACJA – Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „Strzyżowiak”,

OPIEKA SPOŁECZNA oraz BEZPIECZEŃSTWO i ZDROWIE PUBLICZNE – Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżowie,

SAMORZĄDNOŚĆ – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

WOLONTARIAT I MECENAT –  Christine Hahn oraz Josef Schwammel,

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Tadeusz Lutak.

 

W 2019 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Bronisław Lechowicz; 

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA - Radosław Ślaski;

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE – Beata i Marek Banasiowie BAN-MED Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska;

SAMORZĄDNOŚĆ – Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX"

WOLONTARIAT I MECENAT – Marian Wydro;

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE -  Tadeusz Worosz

 

 

W 2021 r. statuetkę św. Michała otrzymali:

 

KULTURA - Urszula Rędziniak 

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORTU, TURYSTYKA I REKREACJA - dr Piotr Szopa, Jacek Libucha

OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Pracownicy Służby Zdrowia 

SAMORZĄDNOŚĆ - Małgorzata Sołtys

WOLONTARIAT ORAZ MECENAT - Wiesław Drogoń

INNE OSIĄGNIĘCIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE - Redakcja miesięcznika "Waga i Miecz" 

 
 

Budżet obywatelski 2017