Stanisław Teper - (1895-1943) PS. ,,Dąb”, działacz Stronnictwa Ludowego, komendant batalionów chłopskich w gminie Czudec w okresie okupacji hitlerowskiej - urodzony w Gliniku Zaborowskim.

       W 1914 r. z chwilą wybuchu I wojny światowej został powołany do armii austriackiej, w której służył do końca wojny uzyskując stopień kapitana. Po powrocie do domu prowadził 12-hektarowe gospodarstwo rolne. Jako dobry gospodarz szybko zdobył zaufanie i szacunek miejscowej ludności, która w 1930 r. wybrała go na wójta gminy Zaborów. Funkcję tę pełnił przez 6 lat oddając tej pracy całe swoje doświadczenie życiowe i społeczne, cieszył się uznaniem i autorytetem. Jako aktywny wójt i dobry gospodarz wstąpił w szeregi Stronnictwa Ludowego.

 

     W czasie II wojny światowej Stanisław Teper należał do tych, którzy pilnie śledzili bieg wydarzeń i orientowali się, że nie wszystko jeszcze jest stracone i że trzeba podnieść duch udręczonego ludu, wszczepić mu wiarę w słuszność i konieczność podjęcia bezpardonowej walki z wrogiem, która musi zakończyć się zwycięstwem. O jego postawie świadczy fakt udzielania pomocy jeńcowi rosyjskiemu, który uciekł z transportu kolejowego.

 

     Stanisław Teper jako działacz SL brał czynny udział w organizowaniu we wsiach Ruchu Oporu Chłopskiego (ROCH), był współtwórcą tzw. "Chłosty” - zalążka późniejszych Batalionów Chłopskich. Pod jego dowództwem rosły szeregi BCH, szkolili się partyzanci, organizowane były akcje zdobywania broni, dywersyjne przeciw konfidentom i służalcom hitlerowskim.

 

     Rankiem 13 czerwca 1943 r. Stanisław Teper został aresztowany i przewieziony do więzienia w Rzeszowie. Nie powiodła się próba odbicia go z rąk Gestapo w drodze do Rzeszowa. W więzieniu był okrutnie torturowany, aby wymusić rozszyfrowanie nazwisk członków BCH. Przed śmiercią zdołał wysłać z więzienia gryps o treści: "Nic ze mnie nie wybili i nie wybiją. Niech wszyscy śpią spokojnie. Ze mnie już nic róbcie dalej naszą robotę”.

 

     Po jego śmierci społeczeństwo Glinika Zaborowskiego wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu Powiatowego w Strzyżowie, upamiętniło bohaterskiego syna strzyżowskiej wsi, fundując dwie tablice pamiątkowe: na grobie na cmentarzu ,,Na Krzywuli” oraz w holu Szkoły Podstawowej w Gliniku Zaborowskim.

Jego bohaterstwo doceniła także Rada Gminy nadając jednej z ulic Strzyżowa (boczna ul. Tunelowej) imię Stanisława Tepera.

 
 

Budżet obywatelski 2017