Sesje Rady

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 r. tj. (czwartek) o godzinie 14.00 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Strzyżów, wręczenie nagród.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzyżowie.
 4. Przyjęcie protokołów z XLII oraz z XLIII nadzwyczajnej sesji.
 5. Informacja o programie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów.
 6. Informacja o działalności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2017 rok.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2017 rok.
 10. Informacja o stanie mienia Gminy Strzyżów.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie
  w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Rzeszowie o tym wniosku.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa.
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

a) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,

b) zmieniająca uchwałę Nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzyżów,

c) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Strzyżów do organu regulacyjnego,

d) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie na lata 2018-2020”,

e) w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych,

f) zmieniająca uchwałę Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 17 grudnia 2014 roku  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej,

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa,

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzyżowa,

i) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

j) w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrzowi Strzyżowa,

k) zmieniającej uchwałę NrXXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2018 rok,

l) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2018 -2040.

 1.  Zapytania i wolne wnioski.   
 2.  Zakończenie sesji.

                                                                                           

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

         Piotr Tomkowicz 

 

 

 


 

 

Relacja z XLIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Relacja z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XLII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XLI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Relacja z XL sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Relacja z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie o  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017