Sesje Rady

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 15.15 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

3.      Wręczenie odznaczenia dla Burmistrza Strzyżowa za ,,Zasługi dla Kolarstwa Polskiego”.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a.      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Miejskiego Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej i Gimnazjum Publiczne  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szkołę Podstawową Nr 2 (z Oddziałami Dwujęzycznymi) im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie,

b.      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie,

c.       w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hugona Kołłątaja w Dobrzechowie wchodzącą  w skład Zespołu Szkół w Dobrzechowie,

d.      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godowej wchodzącej w skład  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Godowej wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej,

e.       w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki  w Grodzisku w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki i Gimnazjum Publiczne im. Św. Stanisława Kostki w Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Grodzisku,

f.       w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Stanisława biskupa w Wysokiej Strzyżowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Stanisława biskupa w Wysokiej Strzyżowskiej wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej,

g.      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żarnowej w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Szkołę Podstawową w Żarnowej,

h.      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żyznowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Szkołę Podstawową w Żyznowie,

i.        w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

j.        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów,

k.      w sprawie  opłaty targowej,

l.        w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania  odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

m.    zmieniająca uchwałę Nr XXI/177/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Zarządu Oświaty w Strzyżowie oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury,

n.      w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,

o.      zmieniającej uchwałę Nr XXVI/235/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2017,

p.      zmieniającej uchwałę Nr XXVI/236/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2017-2040.

6.      Zapytania i wolne wnioski.         

7.      Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Drozd

 

 

 

 

 

 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

 

Relacja z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II 

 

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

 

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017