Sesje Rady

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 15.15 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie ul. Mostowa 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

3.      Osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i sportowe dzieci i młodzieży w Gminie Strzyżów - wręczenie nagród Burmistrza Strzyżowa.

4.      Informacja o programie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.

6.      Informacja o działalności spółek z o.o. będących własnością Gminy Strzyżów.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2016 rok.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2016 rok.

9.      Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2016 rok.

10.Informacja o stanie mienia Gminy Strzyżów.

11.Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym wniosku.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2016 rok.

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa.

14.Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał:

  1. w sprawie nadania nazwy ulicy,
  2. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  3. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/235/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2017,
  4. zmieniającej uchwałę Nr XXVI/236/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2017-2048.

15.Zapytania i wolne wnioski.    

16.Zakończenie sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                             Wioletta Drozd

 

 

 

 

 

 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

 

 

 

 

Relacja z XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II 

 

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

 

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017