Sesje Rady

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 15.15  w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

3.      Zapoznanie z problemami ludzi starszych i niepełnosprawnych. Analiza form opieki oraz możliwości Gminy w tym zakresie na przykładzie planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie oraz Dziennego Domu Senior Wigor w Zawadce.

4.      Cmentarze Komunalne – ocena stanu funkcjonowania.

5.      Place zabaw, charakterystyka, potrzeby, przygotowania do sezonu 2017 rok i planowane zamierzenia.

6.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał wynikających z bieżącej pracy Burmistrza Strzyżowa:

a.    w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zabytków,

b.   w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym oraz zabezpieczenia wkładu własnego do jego realizacji,

c.    w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy radnemu Rady Miejskiej w Strzyżowie,

d.   w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA w zakresie jego utrzymania w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu,

e.    w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, zgłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do współfinansowania w ramach konkursu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Infrastruktura),

f.     zmieniającej uchwałę Nr XXVI/235/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na rok 2017,

g.    zmieniającej uchwałę Nr XXVI/236/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2017-2048.

8.      Zapytania i wolne wnioski.         

9.      Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                          Wioletta Drozd

 

 

 

 

 

 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

 

 

 

 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II 

 

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

 

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017