Sesje Rady

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. tj. (czwartek) o godzinie 15.15 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

3. Informacja dotycząca Ośrodka Maszynowego w Strzyżowie przedstawiona przez Likwidatora – Pana Wojciecha Wąsika.

4. Informacja z realizacji wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzyżów przedstawiona przez przedstawicieli jednostek kultury oraz Centrum Sportu.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami.

6. Informacja o stanie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego w tym: (przygotowania organizacyjne oraz informacja o stanie i remontach budynków oświatowych, a także informacja o naborze do przedszkoli i szkół podstawowych).

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a.  w sprawie nadania nazwy ulicy,

b. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzyżów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 1,

c. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Strzyżów w ramach pomocy de minimis,

d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czudec,

e.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniowa,

f. w sprawie   udzielenia   pomocy   finansowej    dla   Samorządu   Województwa Podkarpackiego,

g. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

h. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,

i. zmieniającej uchwałę Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2016 rok,

j. zmieniającej uchwałę Nr XV/120/16  Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2040.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Paweł Midura

 

 

 

 

 

 

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE 

 

 

Zawiadomienie XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Relacja z XXX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XXVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XXVI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XXV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

Zawiadomienie XXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XXI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XXI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I 

 

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II 

 

Zawiadomienie XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomenie XIX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

 

Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie  

 

 

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XVI sesja Rady MIejskiej w Strzyżowie 

 

 

 

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Sprawozdanie jednostek Kultury na XV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 

Zawiadomienie XV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z XI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie XI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie X sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

Zawiadomienie IX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.I

Relacja z VII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz.II

 

Zawiadomienie VII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie VI sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. II

 

Zawiadomienie V sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

 

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie cz. I

 

Zawiadomienie IV sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie II sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

 

Zawiadomienie I sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie 

 
 

Budżet obywatelski 2017