Szlaki turystyczne 

 

 

  • Szlaki turystyczne

 

Przez najciekawsze fragmenty gminy przebiegają 2 szlaki turystyczne.

 

Zielony szlak prowadzi ze Strzyżowa w kierunku południowym przez Godową - Brzeżankę i wchodzi na grzbiet Pasma Brzeżanki, gdzie dochodzi czarny szlak turystyczny z Babicy. Z grzbietu  Pasma Brzeżanki zielony szlak schodzi do Bonarówki, skąd prowadzi do ruin zamku "Kamieniec" w Odrzykoniu.

 

Czarny szlak  prowadzi z Babicy przez Lubenię, Połomię, Działy do Żarnowej. Następnie polami schodzi do doliny Stobnicy, aby stromą drogą wspiąć się na Pasmo Brzeżanki. Tu czarny szlak turystyczny łączy się ze szlakiem zielonym.

 

 
  • Ścieżki rekreacyjno-edukacyjne

 

W Łętowni, na obszarze Strzyżowsko–Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, można skorzystać z kompleksu ścieżek edukacyjno–rekreakcyjnych. Tworzą go: ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój początek mają na polanie obok leśniczówki w Łętowni.

 

Ścieżka przyrodniczo–dydaktyczna wiedzie przez najurokliwsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km. Na jej trasie umieszczono 10 tablic poglądowych, które stanowią kompendium wiedzy o życiu lasu, o gatunkach roślin i zwierząt tu występujących. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi jarami przerzucono oporęczowane kładki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone są w umocnione stopnie terenowe i poręcze. Nad najgłębszym jarem urządzono półkę widokową, a nad potokiem pole biwakowe.

 

Ścieżka zdrowia długości około 1 km i oznakowana w terenie kolorem biało-czerwonym, ma swój początek po przeciwległej w stosunku do leśniczówki stronie polany i wiedzie w górę, by po chwili połączyć się ze ścieżką edukacyjną. Na jej trasie umieszczono 6 elementów do ćwiczeń: konstrukcyjnych bądź wykorzystujących specyficzny układ naturalnych skupisk drzew. Za przejściem przez jar, trasa ścieżki schodzi w dół w stronę kąpieliska.

 
 

Budżet obywatelski 2017