Dział Finansowo-Budżetowy

 

1.

Wystawienie faktury VAT

 

2.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

3.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych przez złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A

Deklaracja

Załącznik

Uchwała

4.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych

 

 

5.

Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku dla osób fizycznych i prawnych

 

6.

Podatek leśny  

 

Deklaracja od 2016 r.        

                     

Informacja od 2016 r. 

 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

7.

Podatek od nieruchomości

 

Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 30 listopada 2015 r. 

 

Uchwała Nr XXIV//209/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 24 listopada 2016 r. 

 

Deklaracja od 2016 r. 

 

Informacja od 2016 r. 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

8.

Podatek rolny 

 

Deklaracja od 2016 r. 

 

Informacja od 2016 r. 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

9.

Ulga inwestycyjna

 

10.

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

11.

Ulga żołnierska

 

12.

Zaległości podatkowe – podatek rolny, leśny i od nieruchomości

 

13.

Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

14.

Zwolnienie gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

 

15.

Zwrot nadpłat podatków i opłat

 

16.

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wniosek

17.

Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych 

Wniosek

18.

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym  

Wniosek

19.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Wniosek
 
 

Budżet obywatelski 2017