Wydział Finansowo-Budżetowy

 

1.

Wystawienie faktury VAT

 

2.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

3.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych przez złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A

Deklaracja

Załącznik

Uchwała

4.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych

 

 

5.

Wydanie decyzji w sprawie ulg podatkowych w podatku od środków transportowych: umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku dla osób fizycznych i prawnych

 

6.

Podatek leśny  

 

Deklaracja od 01.07.2019 r.  - DL-1

załącznik ZDL-1

załącznik ZDL-2

Informacja od 01.07.2019 r. - IL-1

załącznik ZIL-1

załącznik ZIL-2

załącznik ZIL-3

 

 

Deklaracja od 2016 r. do 30.06.2019       

                     

Informacja od 2016 r. do 30.06.2019

 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

7.

Podatek od nieruchomości

 

Uchwała nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. 

 

Uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011 r.

 

Uchwała Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 30 listopada 2015 r. 

 

Uchwała Nr XXIV//209/16 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 24 listopada 2016 r. 

 

 

Uchwała Nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 28 listopada 2019 r.

 

Deklaracja od 01.07.2019 r. - DN-1

załącznik ZDN-1

załącznik ZDN-2

 

Informacja od 01.07.2019 r. - IN-1

załącznik ZIN-1

załącznik ZIN-2

załącznik ZIN-3

 

 

 

Deklaracja od 2016 r. do 30.06.2019 r. 

 

Informacja od 2016 r. do 30.06.2019 r. 

 

 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

8.

Podatek rolny 

 

Deklaracja od 01.07.2019 r. - DR-1

załącznik ZDR-1

załącznik ZDR-2

Informacja od 01.07.2019 r. - IR-1

zalacznik ZIR-1

załacznik ZIR-2

załącznik ZIR-3

 

Deklaracja od 2016 r. do 30.06.2019 r. 

 

Informacja od 2016 r. do 30.06.2019 r. 

Deklaracja do końca 2015r. 

 

Informacja do końca 2015r. 

9.

Ulga inwestycyjna

 

10.

Ulga z tytułu nabycia gruntów

 

11.

Ulga żołnierska

 

12.

Zaległości podatkowe – podatek rolny, leśny i od nieruchomości

 

13.

Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

14.

Zwolnienie gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

 

15.

Zwrot nadpłat podatków i opłat

 

16.

Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wniosek

17.

Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych 

Wniosek

18.

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym  

Wniosek

19.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Wniosek
 
 

Budżet obywatelski 2017