Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie

 

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Tel.: 17 27 61 354 wew. 34

 

                                                   

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie działa w oparciu o przepisy art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Obecnie Komisja działa w następującym składzie:

 

  1. Mieczysław MARCZAK                    - Przewodniczący      
  2. Wiktor RUSZAŁA                           - Zastępca Przewodniczącego 
  3. Agnieszka RUSZAŁA                      - członek                   
  4. Edyta JACEK-BIERYŁO                    - członek
  5. Dariusz TWARDOSZ                       - członek

 

 

Zadania Komisji

 

Jak pomagamy

 

- Procedura kierowania na leczenie odwykowe

- Zobowiązanie do leczenia odwykowego

 Schemat procedury postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego

 

 

 

  • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie mieści się w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (IV piętro), przy ul. Słowackiego 8. tel.  733 401 411. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień pomoc świadczona jest bezpłatnie. Jesteśmy po to, by pomóc osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, a szczególnie:

 

· osobom, które mają problemy alkoholowe,

· współuzależnionym, czyli tym wszystkim, którzy żyją z osobami uzależnionymi
od alkoholu,

· osobom doświadczającym przemocy domowej.

Oferta pomocy świadczonej w naszej placówce jest szeroka i obejmuje:

· poradnictwo psychologiczne,

· pomoc prawną,

· pomoc w zakresie problemów wychowawczych,

· pomoc w zakresie spraw socjalnych,

· wsparcie emocjonalne,

· pomoc w przygotowaniu interwencji w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu,

· wsparcie dla osoby po ukończonej terapii tzw. rozmowy podtrzymujące,

· edukacja na temat choroby alkoholowej, metod leczenia, faz rozwoju uzależnienia,

· wstępna motywacja do podjęcia terapii.

 

 

W Punkcie nie prowadzi się psychoterapii osób uzależnionych, ale zainteresowanym wskażemy placówki specjalistyczne, które prowadzą terapię, jak również pomożemy ustalić termin pierwszej wizyty.

Pomoc można uzyskać również telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu zaufania.

 

 

TELEFON ZAUFANIA       

733 401 411

  

 

Pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień można uzyskać od poniedziałku do piątku:

Poniedziałek   8:00 – 16:00                    dyżur 16:00 - 18:00 (pedagog)

Wtorek           7:00 – 15:00                    dyżur 15:15 – 19:15 (pedagog, psycholog)

Środa              7:00 - 15:00                          

Czwartek        7:00 – 15:00                   dyżur 15:00 – 18:00 (prawnik)

Piątek              10:00 - 18:00

 

W ramach Punktu działają grupy samopomocowe, których rola jest nieoceniona w procesie trzeźwienia.

 

Grupa AA „Życie”

 

Zapraszamy osoby uzależnione od alkoholu, które zachowują trzeźwość.

Mityngi odbywają się w piątki o godzinie 18:00.

 

Grupa AL-Anon „Nadzieja”

 

Zapraszamy osoby, których życie jest związane z osobą uzależnioną i w związku
z tym potrzebują wsparcia.

Mityngi odbywają się we wtorki o godzinie 17:00.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie współpracuje z innymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.    

     

 

Grupy samopomocowe

 

- GRUPA AA

- GRUPA AL.-ANON

 

Lokalne instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

 

Przydatne linki

 

 


 

Programy profilaktyczne:

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Strzyżów na rok 2021

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów 

 

 

Wnioski do pobrania:

 

- Wniosek o dofinansowanie zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

- Sprawozdanie z realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

- Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów

 

- Sprawozdanie z realizacji zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzyżów

 

- Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego

 

 - Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

- oświadczenie 

 
 

Budżet obywatelski 2017