Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie

 

 

 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Tel.: 17 27 61 354 wew. 34

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie działa w oparciu o przepisy art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zmianami). Obecnie Komisja działa w następującym składzie:

 • Mieczysław MARCZAK - Przewodniczący      
 • Wioletta DROZD - Zastępca przewodniczącego
 • Agnieszka RUSZAŁA  - członek        
 • Antoni MULARZ  - członek                    
 • Katarzyna CIUBA  - członek                                                       
 • Edyta JACEK-BIERYŁO - członek                                                                  

 

Członkami Komisji są przedstawiciele Burmistrza Strzyżowa, Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień w Strzyżowie.

 

 

 

Zadania Komisji

 

Przepisy prawne

 

Jak pomagamy

 

Procedura kierowania na leczenie odwykowe

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

 Schemat procedury postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego

 

 

 

 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień w Strzyżowie

 

 ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS), IV piętro

38-100 Strzyżów

 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

 

 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, stosuje przemoc - jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc. Przyjdź lub zadzwoń!

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów:

 • psychologa
 • terapeuty uzależnień
 • socjologa
 • pedagoga
 • pedagoga specjalnego
 • prawnika
 • nauczyciela

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

 

 

Do zadań Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień należy w szczególności:

 

1) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2) Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

3) Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

4) Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

5) Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

6) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

7) Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

8) Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

9) Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień nie prowadzi działań w zakresie:

1) psychoterapii osób uzależnionych,

2) indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

 

     TELEFON ZAUFANIA

 

733 401 411

    

     

poniedziałek od 16:00 do 18:00

wtorek od 15:15 do 19:15

czwartek od 15:15 do 18:15

piątek od 16:00 do 18:00

 

 

Grupy samopomocowe

 

- GRUPA AA

- GRUPA AL.-ANON

 

 

Przydatne linki

 


 

Wnioski do pobrania:

 

- Wniosek o dofinansowanie zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

- Sprawozdanie z realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Wniosek o zastosowanie leczenia odwykowego

 

- oświadczenie 

 
 

Budżet obywatelski 2017