Strzyżowskie Forum Gospodarcze

 

ul. Przecławczyka 15

38-100 Strzyżów

tel./fax: /17/ 27 64 936

www.pfg.un.pl
 

  • Misja

Powiatowe Forum Gospodarcze jest Stowarzyszeniem, które zawiązało się w roku1999 r. z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców oraz Starosty Powiatu Strzyżowskiego. Jego rejestracji dokonano 23 kwietnia 2002 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. W pierwszej fazie funkcjonowania Powiatowe Forum Gospodarcze zrzeszało 15 firm. Nabór nowych członków dokonuje się poprzez złożenie deklaracji członkowskich, można je otrzymać w biurze Forum. Obecnie z Powiatowym Forum Gospodarczym współpracuje kilkadziesiąt firm z terenu naszego powiatu.

 

  • Cel

Celem Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie małego i średniego biznesu reprezentowanego przez członków Powiatowego Forum Gospodarczego, tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi biznesu, współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, reprezentowanie interesów członków, popieranie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu. Powiatowe Forum Gospodarcze kultywuje tradycję rzemiosła wraz z jego dorobkiem, zajmuje się inicjowaniem i krzewieniem postępu technicznego, uczy zasad gospodarności, uczciwości i przestrzegania zasad współżycia społecznego przedsiębiorców. Stowarzyszenie uczestniczy we wszystkich działaniach mających na celu rozbudzenie potencjału gospodarczego oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców naszego terenu. Umacnianie autorytetu Stowarzyszenia i wysokiej pozycji w świadomości i odbiorze społecznym, dokonuje się poprzez wysokie wymagania stawiane wszystkim członkom co do uczciwości, solidności, lojalności i zaangażowania. Powiatowe Forum Gospodarcze stara się pozyskać społeczną akceptację i zrozumienie władz lokalnych oraz regionalnych dla inicjowania działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

 
 

Budżet obywatelski 2017