Palny zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzyżów  

 

 

 
MPZP terenu "centrum" miasta Strzyżowa  

uchwała

plan       

 

Zmiana MPZP terenu "centrum" miasta Strzyżowa   

uchwała

plan cz 1

plan cz 2 

plan cz.3

 

MPZP terenu położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Strzyżowie

 

uchwała

plan  

 

MPZP terenu położonego przy ulicy Sobieskiego w Strzyżowie

 

uchwała

plan   

 

Zmiana MPZP terenu przy ul. Kombatantów i Sportowej w Strzyżowie

 

uchwała  

plan   

  

Zmiana MPZP miasta Strzyżowa - cmentarz przy ulicy 700-lecia Strzyżowa

 

uchwała  

plan    

 

MPZP Gminy Strzyżów - cmentarz w Dobrzechowie

uchwała

plan

 

MPZP Gminy Strzyżów - cmentarz w Gliniku Charzewskim

uchwała

plan

 

 

MPZPM terenów pod zabudowę usługową w miejscowości Żyznów w gminie Strzyżów - część A

 

 

uchwała

plan   

 

MPZPM terenów pod zabudowę usługową w miejscowości Żyznów w gminie Strzyżów - część B

uchwała

plan

 
 

Budżet obywatelski 2017