Parki  krajobrazowe

 

Pogórze Strzyżowskie to obszar niezwykle malowniczy, urzekający bogactwem krajobrazów, zróżnicowaną rzeźbą terenu, masywów leśnych i łąk. Obszary o najwyższych wartościach krajobrazowych i ekologicznych są objęte ochroną prawną. Sieć takich obszarów tworzą: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

  •  Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

Zajmuje obszar ponad 25 tys. ha najpiękniejszych i najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów Pogórza. Park ciągnące się od zachodu wzniesienia Klonowej Góry (540 m n.p.m.), Barda (534 m), Chełma (532 m), największe pasmo z Herbami (469 m), Czarnówkę (491 m) i Suchą Górą (591 m) oraz położone na północ grzbiety Czarnego Działu (518 m) i Brzeżanki (477m). 

 

Na północy granice parku sięgają miejscowości: Brzeziny, Wiśniowa, Wysoka Strzyżowska, Strzyżów, Lutcza, na południu – Odrzykoń, na zachodzie – Brzostek, na wschodzie – Domaradz i Wola Komborska. Ponad 70% parku stanowią lasy, w dużym stopniu ekosystemy naturalne, z przewagą jodły, buka i sosny. Rzadziej występują dąb szypułkowy, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata i modrzew europejski. W bogatej florze Parku występuje 46 gatunków górskich, a wśród nich śnieżyczka, przebiśnieg, śnieżyca wiosenna, czosnek niedźwiedzi. Ponadto 40 gatunków roślin objętych jest ochroną, m.in. widłak gwiaździsty, skrzyp olbrzymi, paprotka zwyczajna pokrzyk wilcza jagoda.

Faunę tworzy  226 gatunków kręgowców, w tym 36 gatunków ryb, 18 – płazów, 6 – gadów. 140 gatunków kręgowców należy do podlegających ochronie. Wyjątkowo rzadkie okazy to: traszka karpacka, bocian czarny, puchacz, wilk, wydra i ryś. Chronione są także: chrząszcz, jelonek rogacz, trzmiele, motyle (paź żeglarz, paź królowej, tęczowiec).

 

 

  • Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Rozpościera się na północ od Strzyżowa. Charakteryzuje go duża różnorodność form terenu: wąwozy, kotliny,  jary pokryte bogatą roślinnością. W pobliżu Sędziszowa w masywie Pogórza wyodrębnia się niesłychanie malowniczy Płaskowyż Zagorzyc i Szkodnej. Fauna i flora jest niemal taka sama, jak w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.

 
 

Budżet obywatelski 2017