Towarzystwo Przyjaciół Godowej  

 

     Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Godowej w Godowej zostało zarejestrowane w KRS  w dniu 20 listopada 2001 roku. Działalność Towarzystwa zgodnie ze statutem opiera się na społecznej działalności jego zarządu i członków. Towarzystwo Przyjaciół Godowej jest członkiem innej organizacji społecznej „Wspólny Szlak” w Rzeszowie, organizującej warsztaty integracyjne, szkolenia, wizyty studyjne, w których biorą udział jego członkowie.  Cele zawarte w statucie Towarzystwo realizuje współpracując z miejscowymi organizacjami społecznymi: Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zespołem Szkół, Strzyżowskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich.

 

     Zasadnicze cele i działania, które podejmuje towarzystwo, to:

- inicjowanie społecznej działalności w zakresie kultury,

- organizacja wycieczek w celu poznania nowych miejsc historycznych,

- inicjowanie i popieranie działalności amatorskich zespołów artystycznych i folkloru,

- kultywowanie rękodzieła  - robótki bibułkarskie np: kwiaty, koszyczki, stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne, palmy,

- kultywowanie miejscowych zwyczajów, obyczajów oraz obrzędów – Towarzystwo co roku organizuje m.in. „Noc Świętojańską”,

-  podtrzymywanie starodawnych obrzędów żniwno dożynkowych – wykonuje tradycyjny wieniec żniwny

- organizacja  pikników, gdzie przygotowywane są tradycyjne potrawy.

 

     TPG nawiązuje kontakty z innymi Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, podejmowania wspólnych działań i realizacji projektów.  

 

Stanisława Ziobro

 
 

Budżet obywatelski 2017