Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa

 

     Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa zostało założone 3 maja 1987 r. Jest stowarzyszeniem mającym osobowość prawną.

Główne cele działalności TPD to:

- rozwijanie działalności społeczno-kulturalnej,

- angażowanie mieszkańców na rzecz rozwoju wsi i regionu,

- popularyzacja wiedzy o wsi i regionie, ochrona zabytków i pamiątek przeszłości.

 

     Działalność TPD ma wymiar czysto społecznikowski i opiera się na pracy wolontariuszy. TPD liczy ponad 40 członków.  W ramach realizacji planu pracy Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa współorganizuje corocznie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich spotkania opłatkowe dla członków obu organizacji i zaproszonych gości oraz wszystkich chętnych mieszkańców Dobrzechowa.

     Towarzystwo wydaje od roku 1997 czasopismo Kwartalnik Społeczności Dobrzechowskiej „Życie Dobrzechowa” będące swoistą kroniką wsi. Staraniem Towarzystwa w 2003 roku ukazało się drugie poszerzone wydanie książki Tadeusza Szeteli „Dzieje Dobrzechowa. Opowieść o rodzinnej wsi”. TPD corocznie współorganizuje ze szkołą dobrzechowską konkurs dla uczniów dotyczący historii Dobrzechowa, a dla zwycięzców przekazuje nagrody książkowe.

 

     Jedną z ważnych sfer działalności Towarzystwa jest troska o zabytki i lokalną historię wsi Dobrzechów. Dzięki inicjatywie i działaniom Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa wykonano na cmentarzu parafialnym w Dobrzechowie nowy grobowiec śp. ks. proboszcza Wawrzyńca Szawana. Podjęto również prace renowacyjne nagrobka śp. ks. proboszcza Feliksa Buchwalda oraz płyty na krypcie grobowej Rodziny Michałowskich. Na zabytkowej kaplicy cmentarnej umieszczono tablicę pamiątkowo-informacyjną.

 

     W 2007 roku Zarząd Powiatu Strzyżowskiego, przyznał Towarzystwu Przyjaciół Dobrzechowa nagrodę honorową w kategorii „Kultura, Sztuka, Oświata, Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, a w 2010 r. „Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury”.

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa realizuje swoje zadania i cele statutowe oraz troszczy się o zabytki i dba o pamięć historyczną Dobrzechowa.

 

Jacek Grodzki

 
 

Budżet obywatelski 2017