Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów

 

 (SSKWGS)

     Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 11 stycznia 2008 r. Powstało z potrzeby chwili – potrzeby pomocy finansowej samym sobie, czyli Kołom Gospodyń Wiejskich. KGW, działające na zasadach Kółek Rolniczych, nie posiadają osobowości prawnej i nie mogą same ubiegać się o fundusze pomocowe (Kółek Rolniczych prawie już nie ma).

 

     Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów zostało powołane w celach:

     - aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego,

     - rozwijania dziedzictwa, kultury i tradycji wśród społeczeństwa gminy Strzyżów i okolic,

     - promowania regionu i jego tożsamości poprzez prowadzenie różnego rodzaju imprez,

     - podejmowania środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,

     - działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet  w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu.

 

     Głównym założeniem Strzyżowskiego Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów jest realizacja zadań statutowych, w tym kultywowanie tradycji wiejskiej poprzez organizowanie imprez kulturalnych, pokazów jadła tradycyjnego, przywrócenie wykonywania tradycyjnych wyrobów z bibuły, papieru, słomy, koronkarstwa, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu lokalnego.

Strzyżowskie  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów jest członkiem Związku Stowarzyszeń „Wspólny Szlak” z siedzibą w Rzeszowie, który zrzesza Stowarzyszenia z całego województwa podkarpackiego, realizując wspólny projekt  pod nazwą „Wspólnie Silni” i wiele innych.

 

     Stałymi pozycjami w naszych zadaniach są coroczne obchody Święta Matki, Noc Świętojańska, spotkania Bożonarodzeniowe, Wielkanocne, konkursy na najsmaczniejszą potrawę z sera czy kapusty, tzw. „Smaki serowe”, „Smaki Kapuściane” , „Pączek nie równy pączkowi”. Cyklicznie odbywają się spotkania pod nazwą „Święto pieczonego ziemniaka”, „Święto plonów”.  Nie zapominając o najstarszych mieszkańcach obchodzony jest „Dzień Seniora”. Członkinie biorą udział w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, prezentując tradycyjne stoły bożonarodzeniowe czy wielkanocne. Stowarzyszenie organizuje wiele szkoleń we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, kursy robótek rękodzielniczych itp.

 

Halina Dziadosz  

 
 

Budżet obywatelski 2017