Stowarzyszenie Klub Seniora „Przyjaźń”

 

     Stowarzyszenie „Klub Seniora Przyjaźń” powstało we wrześniu 2010 roku, jako organizacja pozarządowa skupiająca emerytów, rencistów i inwalidów. Prezesem Stowarzyszenia jest Alina Bętkowska-Woźniacka.

 

     Stowarzyszenie liczy 70 członków czynnie uczestniczących w organizowanych zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu w Domu Kultury „Sokół”. Latem Klub Seniora organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz szereg imprez plenerowych m.in. „Piknik wiosenny”, „Pieczenie ziemniaka”, okolicznościowe spotkania z okazji Walentynek czy Dnia Kobiet.  Ważniejszymi imprezami, w których organizacji współuczestniczą członkowie stowarzyszenia, jest także m.in. „Wieczór Pieśni Patriotycznej”, w którym uczestniczą kombatanci oraz władze powiatu i gminy. Poza tym organizowane są spotkania poetyckie, prelekcje, pogadanki o tematyce zdrowotnej, samopoczucia, potrzeb duchowych. Członkowie uczestniczą w zajęciach dla poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, uczymy się  i przypominamy sobie stare piękne pieśni. Z bardziej uroczystych imprez, w które organizujemy należy wymienić „ Spotkania Noworoczne” czy „Dzień Seniora”.

 

     Staramy się, aby nasze Stowarzyszenie spełniało oczekiwania członków, mając na względzie jeden zasadniczy cel -  wspólne, przyjazne spędzanie wolnego czasu, a tym samym, dalsze czynne istnienie w społeczeństwie.

 

Prezes Stowarzyszenia – Alina Bętkowska-Woźniacka

Sekretarz Stowarzyszenia – Kazimierz Tokarski 

 
 

Budżet obywatelski 2017