Koła Gospodyń Wiejskich

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Prezes

 

1.

KGW Bonarówka

Halina Turoń

 

2.

KGW Brzeżanka

Anna Fąfara

 

3.

KGW Dobrzechów

Zofia Wójcik

 

4.

KGW Gbiska

Edyta Szeliga

 

5.

KGW Glinik Charzewski

Zofia Oliwa

 

6.

KGW Glinik Zaborowski

Katarzyna Ruszała

 

7.

KGW Godowa

Wanda Bura

 

8.

KGW Grodzisko

Teresa Kielar

 

9.

KGW Wysoka Strzyżowska Dół

Zofia Gwóźdź

 

10

KGW Wysoka Strzyżowska Góra

Maria Baran

 

11.

KGW Zawadka

Monika Szydło

 

12.

KGW Żarnowa

Alicja Szlachta

 

13.

KGW Żyznów

Katarzyna Gomółka

 


 

 
 

Budżet obywatelski 2017