Organizacje pozarządowe

 
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Strzyżowskiego

 

Przewodniczący Jan Półzięć

ul. Przecławczyka 15

38-100 Strzyzów

 

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej

 

Prezes Urszula Rędziniak

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

e-mail: fundacja.nrrkzs@gmail.com

 

 

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej
 
Prezes Agata Gadziała

ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 091

e-mail: tmzsstrzyzow@gmail.com
 
 • Stowarzyszenie "Zakorzenieni w kulturze"

Prezes Urszula Rędziniak

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

tel. 17 2761 354 

www.zakorzenieniwkulturze.pl

e-mail: zakorzenieniwkulturze@gmail.com

 

 

Prezes Jacek Grodzki

Dobrzechów 403, 38-122 Dobrzechów

tel. /17/ 2763 823

 

 

Prezes Stanisława Ziobro

Godowa 695

tel. /17/ 2763 052

 

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej

"Kopytko"

 

Prezes Gabriel Gąsior 

Wysoka Strzyżowska 91

38-123 Wysoka Strzyżowska

e-mail: stowarzyszenie.kopytko@wp.pl

 

 • Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

 

Prezes Marek Śliwiński

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 354  wew. 59

Biuro Merytoryczne Stowarzyszenia

ul.  Mostowa 2, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2764 603

www.lgdleader.pl

 

 •  Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe

 

Prezes Zamorska Maria

ul. Dąbrowskiego 15

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 061

 

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

 

 

Prezes Violetta Wietecha

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

tel. 17 2761 249

 

Dowódca Maxymilian Rojowski

 

 

 

(przy Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej)

Kanclerz Czesława Szlachta-Pytko

ul. Przecławczyka 5

tel. /17/ 276 13 54 

 

  

 

 

Prezes Ewa Gotkowska

ul. Dąbrowskiego 15, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 061

 

 • Stowarzyszenie "Złoty Kłos" 

Prezes Małgorzata Złotek

ul. Daszyńskiego 2, 38-100 Strzyżów

 

 • Podkarpacki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

oddział  w Strzyżowie

 

Prezes Urszula Sosin

 

 

Prezes Maria Baran

ul. Przecławczyka 6

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 091

 

 • Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej

im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a

 

Prezes Jan Półzięć

 ul. Słowackiego 8, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 109 

 

 • Fundacja S.O.S. Obrony Życia Poczętego Oddział w Strzyżowie

 

Prezes Andrzej Żybura

ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 109

 

 • Stowarzyszenie "Tak Życiu"

 

Biuro Terenowe w Strzyżowie

ul. Słowackiego 8

Prezes Bronisława Lipa

 

 • Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”

 

Stanisław Ryznar

  ul. 700-lecia, 38-100 Strzyżów

 tel. /17/ 2761 107

 

 • Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne

 

Prezes Stanisław Wojnar

ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2762 091

 

 • Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Strzyżowie

 

Przewodniczący Andrzej Charzewski 

ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 276 10 64  

 

 • Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team

 

Prezes Łukasz Szlachta

ul. Sienkiewicza 27, 38-100 Strzyżów

tel. 509 280 565

www.strzyzowmtb.com

 

 

 • Stowarzyszenie Idokan Polska (SIP) z siedzibą w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

 

Prezes Wojciech Cynarski

ul. Zawale 27, 38-100 Strzyżów

tel. 606 826 342

www.idokan.pl

 

 • Armmagedon Strzyżów 

 

Prezes Paweł Szlachta 

ul. Grunwaldzka 15a/33

38-100 Strzyżów

tel. 691 681 119

 

 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Strzyżów

 

Prezes Wacław Szary

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 193

 

 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik-Grodzisko"

 

Prezes Radosław Ślaski

Grodzisko 30

 

 • Strzyżowskie Towarzystwo Tenisowe "Sokół"

 

Prezes Wojciech Górnicki

ul. Czecha 20, 38-100 Strzyżow

 

 • Strzyżowskie Forum Gospodarcze

Prezes Wioletta Drozd

Galeria Miejska (I piętro) ul. Rynek 15, 38-100 Strzyżów

tel. 667 634 306

 

 

 • Rejonowe Koło Pszczelarzy 

 

Prezes Marcin Ziemba

tel. 501-648-768

 

 

 

 

 

 

 


 

otwarty konkurs ofert

 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  W 2022 r. 

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Strzyżów w 2022 roku

 


 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  W 2021 r. 

 

 

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Strzyżów w 2021 roku

 

 

 


 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 r. 

 

 

 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  W 2020 r. 

 

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Strzyżów w 2020 roku

 


 

 

 

 

 

 

  KONSULTACJE

 

Zarządzenie Burmistrza ws. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

 

 

Program współpracy na 2023 rok - projekt 

 

Protokół z konsultacji Programu współpracy na 2023 rok

 


 

Zarządzenie Burmistrza ws. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Program współpracy na 2022 rok - projekt 

 

Protokół z konsultacji Programu współpracy na 2022

 

 


 

UCHWAŁA NR XXIII/178/20 W SPRAWIE UCHWALENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.

 
 

Budżet obywatelski 2017