Organizacje pozarządowe

 
 • Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Strzyżowskiego

ul. Przecławczyka 15

38-100 Strzyzów

przewodniczący  Jan Półzięć

 

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej

 

Prezes Urszula Rędziniak

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

info@fundacja-strzyzow.pl

www.kultura.fundacja-strzyzow.pl

   

 

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej
Prezes Agata Gadziała

ul. Przecławczyka 6, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 091

www.tmzsstrzyzow.pl

 

Prezes Jacek Grodzki

Dobrzechów 403, 38-122 Dobrzechów

tel. /17/ 2763 823

 

Prezes Stanisława Ziobro

Godowa 695

tel. /17/ 2763 052

 

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej

"Kopytko"

Prezes Gabriel Gąsior 

Wysoka Strzyżowska 91

38-123 Wysoka Strzyżowska

stowarzyszenie.kopytko@wp.pl

 

 • Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

 ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 354  wew. 59

Biuro Merytoryczne Stowarzyszenia

ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2764 603

Prezes Jerzy Moskwa

www.lgdleader.pl

 

 •  Strzyżowskie Towarzystwo Oświatowe

ul. Dąbrowskiego 15

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 061

 

 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

ul. Mickiewicza 11

38-100 Strzyżów

tel. 17 2761 249

 

Pododdział Strzyżów

www.st-strzyzow.cba.pl 

 

(przy Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej)

Kanclerz Maria Wójcik

ul. Przecławczyka 5

tel. /17/ 276 13 54 w. 54

 

  

 

Prezes Alina Bętkowska-Woźniacka

ul. Dąbrowskiego 15, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 061

 

 • Podkarpacki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

oddział  w Strzyżowie

Prezes Urszula Sosin

 

Prezes Maria Baran

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 354

 

 • Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej

im. Prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapeville’a

 

Prezes Jan Półzięć

 ul. Słowackiego 8, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 109 

 

 • Fundacja S.O.S. Obrony Życia Poczętego Oddział w Strzyżowie

Prezes Andrzej Żybura

ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 109

 

 • Stowarzyszenie "Tak Życiu"

Biuro Terenowe w Strzyżowie

ul. Łukasiewicza 10/2

Prezes Bronisława Lipa

 

 • Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”

Stanisław Ryznar

  ul. 700-lecia, 38-100 Strzyżów

 tel. /17/ 2761 107

 

 • Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne

Prezes Stanisław Wojnar

ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2762 091

 

 • Strzyżowskie Towarzystwo Rozwoju Sportu

Prezes Radosław Ślaski

ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2768 560

www.strs.pl

 

 • Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Strzyżowie

Przewodniczący Andrzej Charzewski 

ul. Daszyńskiego 4, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 276 10 64  

 

 • Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team

Prezes Łukasz Szlachta

ul. Sienkiewicza 27, 38-100 Strzyżów

tel. 509 280 565

www.strzyzowmtb.com

 

 • Stowarzyszenie "Na start"

Prezes Andrzej Paszek 

ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów

696 085 857

 

 • Stowarzyszenie Idokan Polska (SIP) z siedzibą w Rzeszowie

Filia w Strzyżowie

Prezes Wojciech Cynarski

ul. Zawale 27, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 208

www.idokan.pl

 

 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Strzyżów

Prezes Wacław Szary

ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 193

 

 • Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik-Grodzisko"

Grodzisko 30

Prezes Radosław Ślaski

 

 • Strzyżowskie Towarzystwo Tenisowe "Sokół"

prezes Wojciech Górnicki

ul. Czecha 20, 38-100 Strzyżow

 

 • Rejonowe Koło Pszczelarzy "Pogórze Strzyżowskie"

prezes Bogdan Gwiżdż

tel. 600 837 190

bogdangwizdz@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH  

 

 

 

2018 r. 

 

 

 


 

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY  

 

2018 r. 

 

 

 

 


 

  KONSULTACJE

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 

 

Zarządzenie Burmistrza ws. przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

 

Program Współpracy na 2018 rok - projekt 

 
 

Budżet obywatelski 2017