Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka

 

p.o. Dyrektora Magdalena Wilusz

 

ul. Łukasiewicza 10

38-100 Strzyżów

tel. 00 48 17 2764 238

tkom. 00 48 889 839 031

www.muzeum-strzyzow.pl

e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com 

 

  

GMACH GŁÓWNY (ul. Łukasiewicza 10)


Od poniedziałku do piątku: 10:00-16:00
Sobota: nieczynne

Niedziela (w okresie wakacji): 10:00 -16:00
Poniedziałek: nieczynne dla zwiedzających

 

TUNEL SCHRONOWY (ul. Tunelowa, obok dworca PKP)


W miesiącach maj-czerwiec i wrzesień:
- wtorek-piątek: 10:00-16:00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:  889 839 031 lub 17 276 42 38)
- sobota-niedziela: 10:00-18:00
W sezonie wakacyjnym (lipiec-sierpień): 
- poniedziałek-niedziela 10:00-18:00
Poza sezonem turystycznym (październik-kwiecień)
- wtorek-piątek: 10:00-16:00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 889 839 031 lub 17 276 42 38)
Poniedziałek: nieczynne

 

GALERIA MIEJSKA (ul.  Rynek 15)


otwarta w godzinach pracy muzeum

 

SYNAGOGA-BIBLIOTEKA (ul. Przecławczyka 6)


Poniedziałek: 7:00-15:00
Od wtorku do piątku: 7:00-18:00
Sobota: 8:00-14:00
Niedziela: nieczynne
W bibliotece mieści się ekspozycja stała „Historia Judaizmu 
w Strzyżowie” zaaranżowana w centralnej części obiektu.

 

 

CENY BILETÓW

muzeum

Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 5 zł (uczniowie, studenci, emeryci, osoby niepełnosprawne)
Wstęp wolny: dzieci w wieku przedszkolnym

Tunel schronowy

Bilet normalny: 8 zł
Bilet ulgowy: 6 zł

 


 

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie zostało powołane przez Radę Miejską w Strzyżowie uchwałą z 30 czerwca 2011 r. Uchwalono statut, w którym zapisano, że patronem MSZS jest Zygmunt Leśniak. W 2017 r. zaktualizowany statut instytucji został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum stanowi samorządową jednostkę kultury Gminy Strzyżów, finansowaną z dotacji budżetu gminnego i dochodów własnych. Cele muzeum określa Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 czerwca 2011 r.: "Muzeum realizuje zadania gminy w zakresie ochrony, gromadzenia, przechowywania, konserwowania i udostępniania dóbr kultury i sztuki Ziemi Strzyżowskiej oraz prowadzenia badań naukowych i działalności oświatowej w tym obszarze".          

Od 2013 r. siedzibą muzeum jest kamienica z początku XX w., o powierzchni użytkowej 803,40 m2. W użyczeniu muzeum znajduje się poddasze budynku przy Rynku 15, o powierzchni użytkowej 336,47 m2, z przeznaczeniem na Galerię Miejską – filię MSZS. Od 2012 r. w użyczeniu muzeum znajduje się tunel schronowy pod Górą Żarnowską, który stanowi drugą filię MSZS.

 

Otwarcie muzeum odbyło się 17 maja 2014 r. podczas I Nocy Muzeów w Strzyżowie (w ramach obchodów Europejskiej Nocy Muzeów). W głównej siedzibie muzeum znajduje się kilka wystaw stałych prezentujących historię miasta i sylwetki mieszkańców.
Od momentu otwarcia muzeum jest przygotowywana i wzbogacana oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży ze Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego. Odbywają się lekcje i warsztaty muzealne.Do działalności ekspozycyjnej muzeum należy organizowanie wystaw czasowych prezentowanych w głównej siedzibie muzeum, Galerii Miejskiej i tunelu schronowym. Działalność wydawniczą muzeum rozpoczęło w 2013 r. opracowaniem folderu o tunelu schronowym (filii muzeum), który został wydany w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej). Wkrótce potem w 2014 r. wydano folder o muzeum w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). W 2015 r. rozpoczęto prace nad wydawnictwem ciągłym strzyżowskiego muzeum – „Strzyżowskim Rocznikiem Muzealnym”. Dotąd ukazało się pięć tomów.

 

W środowisku strzyżowskim MSZS pełni rolę depozytariusza pamięci i jest w tym niezastąpione. Gromadzi przedmioty codziennego użytku, te ważne, wywołujące emocje, a także te, których znaczenie i sens odczytuje się dopiero po latach. Przedmioty te są komentarzem do codzienności małego miasta doby staropolskiej, galicyjskiej i współczesnej. W nieograniczonym zakresie umożliwiają one interpretację wydarzeń związanych z dziejami miasta, losami mieszkańców (miejscowych i przybyszów, przedstawicieli różnych wyznań, którym na przestrzeni wieków wypadło przebywać w Strzyżowie). W muzeum są organizowane wystawy, a ich przygotowanie powierza się aktorom, architektom, archeologom, historykom, historykom sztuki, ufając ich wrażliwości, doświadczeniu, ale i warsztatowi. W miarę możliwości MSZS uczestniczy w tworzeniu edukacji humanistycznej, a jako partner samorządu – w tworzeniu i podtrzymywaniu społecznej kreatywności i kultury obywatelskiej.

 

 

Zbiory muzeum

 

Początki gromadzenia zbiorów muzealnych w Strzyżowie sięgają końca lat pięćdziesiątych XX wieku. Działania te na szeroką skalę zainicjował Zygmunt Leśniak, a kontynuował Adam Kluska. Początkowo zbiory przechowywano w izbie pamięci urządzonej w pomieszczeniach strzyżowskiego liceum. Powiększające się zbiory przekazano w 1971 r. Towarzystwu Miłośników Ziemi Strzyżowskiej (TMZS) założonemu w 1967 r., którego Leśniak był współzałożycielem i pierwszym prezesem. W 1972 r. otwarto Społeczne Muzeum Regionalne TMZS. W latach 1972–1981 opiekunem zbiorów był Zygmunt Leśniak. Na tym stanowisku zastąpił go Adam Kluska w latach 1981–2011.

 

 Na początku 2012 r. MSZS przejęto 3640 eksponatów od Społecznego Muzeum Regionalnego TMZS. Przez ponad pięćdziesiąt lat eksponaty trafiały do muzeum dzięki ofiarności mieszkańców, zwykle jako darowizny od osób prywatnych i instytucji. Były to zdjęcia, dokumenty, archiwalia oraz przedmioty codziennego użytku. Pozostałości z okolicznych dworów, domów mieszczańskich, np. fajki, kufry podróżne, meble, zegary, oraz z izb i gospodarstw włościańskich, tworzące zasadniczy zrąb zbiorów etnograficznych. Ponadto wśród eksponatów są wyroby miejscowego rzemiosła oraz rozproszona dokumentacja organizacji społecznych.

 

Zbiorów wciąż przybywa. Przyjmowane są w formie darowizny od mieszkańców Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego. Na uwagę zasługuje darowizna z 2016 r. spadkobierców Wojciecha Weissa, którzy przekazali muzeum komplet mebli z domu w Kalwarii Zebrzydowskiej (artysta kupił go w 1904 r. z myślą o rodzicach). Meble z przełomu XIX i XX w., w których skład wchodzą trzy szafy, przeszklona witrynka, stół, krzesło, sofa, foteliki i lustro, poddano konserwacji. Meble są uzupełnione naczyniami szklanymi, porcelaną, książkami, nutami należącymi do Weissa.           W latach 2011–2017 zbiory MSZS zwiększyły się ponad dwukrotnie z 4834 do 10 230.

 

Zobacz spot reklamowy Muzeum 

 

Zobacz film o tunelu schronowym 

 
 

Budżet obywatelski 2017