Atrakcje turystyczne

 

  • Muzeum  Samorządowe  Ziemi  Strzyżowskiej

 

dyrektor: Monika Bober

ul. łukasiewicza 10

38-100 Strzyżów

GPS

tel. 889 839 031 

e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com 

 

 

Muzeum powstało dzięki przekazaniu zbiorów muzealnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej gromadzonych od ponad 50 lat (od 1959 roku). Mieszkańcy oddawali swoje rodzinne pamiątki, dokumenty, przedmioty codziennego użytku chcąc je ocalić od zapomnienia, przekazać ich historię oraz wzbogacić wiedzę o ziemi strzyżowskiej, żeby pamięć o nich została przekazana młodszy pokoleniom. Początkowo eksponaty były gromadzone w Izbie Pamięci urządzonej przy Liceum i Gimnazjum w Strzyżowie. Następnie znalazły się w Społecznym Muzeum Regionalnym TMZS (od 1972 roku).

 

     Aktualnie istniejące zbiory wymagają zabiegów fachowej konserwacji, skatalogowania i właściwych warunków przechowywania, aby dorobek wielu dziesięcioleci nie został zaprzepaszczony. Wśród zbiorów znajduje się kilka tysięcy eksponatów o wysokiej wartości muzealnej z następujących dziedzin: paleontologia, archeologia, historia, archiwalia, kultura materialna, sztuka oraz etnografia. Do zabytków archeologicznych należą artefakty znalezione w okolicach Strzyżowa świadczące o istnieniu osadnictwa na naszych ziemiach w okresie epoki kamienia gładzonego, następnie w epoce brązu i okresie wpływów rzymskich oraz w czasach wczesnego i późnego średniowiecza. Wśród zbiorów historycznych znalazły się: broń biała, następnie monety, a wśród nich te najstarsze – denar rzymski (II w.n.e), denar krzyżowy (XI w.) oraz cała kolekcja polskich monet z okresu XIV-XVII wieku, a także duża kolekcja banknotów z okresu XIX-XX wieku. Z okresu II wojny światowej pochodzi szereg eksponatów – dokumenty osobiste, medale, mundury, militaria.Wśród archiwaliów znajduje się spora ilość dokumentów historycznych: sądowych, urzędowych, szkolnych, które stanowią bardzo cenne źródło dla prowadzenia badań nad dziejami Strzyżowa. Zbiory prezentujące kulturę materialną stanowią zabytkowe meble, wyroby miejscowego rzemiosła, fajki z okresu XVIII – pocz. XX w., następnie zbiór książek z okresu XVII-XIX wieku oraz czasopisma z początku XX wieku. Do zbiorów etnograficznych należą przedmioty i urządzenia stosowane w gospodarstwach rolnych i domowych, narzędzia do pracy, przedmioty codziennego użytku. W zbiorach sztuki regionalnej znajduje się ok. 200 prac. Są to obrazy olejne na płótnie, akwarele, grafiki, rysunki, rzeźby, wykonane głównie przez miejscowych twórców

 

     W tym momencie Muzeum Samorządowe jest w fazie organizacji. Tymczasową siedzibę muzeum stanowi dotychczasowe miejsce przechowywania zbiorów – dwór Dydyńskich (ul. Modrzewiowa 1A). W przyszłości główna siedziba muzeum będzie się mieścić w budynku przy ul. Łukasiewicza 10, natomiast w dwóch kolejnych – na poddaszu kamienicy Rynek 15 oraz w jednej sali Biblioteki Publicznej, będą zorganizowane wystawy stałe. 

 

  • Folwark Golcówka  w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Wysoka Strzyżowska 183

tel. +48 /17/ 2767 271

 

     Założony w XV w. przez cystersów. Był największym w tym rejonie folwarkiem, a o jego ważności świadczy fakt, że przeniesiono tam z Dobrzechowa dwór opata; był również miejscem urzędowania sędziego cystersów.

 

     Do dziś zachowały się pozostałości głównego budynku dworskiego oraz elementy budynków gospodarczych. Z dawnych czasów zachowały się także drzwi dworskie, kafle, drzwi do pieca oraz drobne metalowe przedmioty.

 

     W pozostałościach zabudowań dworskich znajduje się obecnie mini skansen. Wśród eksponatów są m.in. przedmioty domowego użytku  (zbiór maszyn do szycia z przyborami krawieckimi,  żelazka na dusze, niecki, dzieżki, gliniane garnki), meble ludowe (kredensy, wieszaki, krzesła itp.) zbiór starych zdjęć ze szklanych negatywów oraz obrazy, militarne pozostałości ostatnich wojen, starodawne maszyny rolnicze.

  

 
 

Budżet obywatelski 2017