Ks. Prałat Adam Nowak

 

Ks. Prałat Adam Nowak urodził się 23 lipca 1925 roku w Krośnie. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, do gimnazjum i liceum, które ukończył maturą w 1945 roku. Wychowywany był w rodzinie głęboko religijnej.

 

W 1945 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Brzozowie, przeniesionego tam na czas wojny z Przemyśla. Tu studiował przez rok, a następne lata już w Przemyślu. W seminarium zdobywał wiedzę filozoficzną i teologiczną, tu też kształtował się jego charakter kapłański. Uwieńczeniem tej pracy były święcenia kapłańskie w Przemyślu w roku 1950.

 

Ksiądz Adam Nowak jako młody kapłan pracował na placówkach w Chmielniku, Sokołowie oraz Rudniku n/Sanem. W 1960 roku mianowany został proboszczem parafii Ujeznej koło Przeworska. Od 1968 roku pracuje jako proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Strzyżowie. Pracę księdza proboszcza Adama Nowaka widać wszędzie. W latach 1969-1997 przeprowadzono z jego inicjatywy w kościele i wokół niego wiele koniecznych i bardzo kosztownych inwestycji. Rozpoczęto w 1969 roku od wykonania instalacji elektrycznego ogrzewania oraz odmalowania i wyzłocenia ambony. W 1970 roku wymurowano budynek gospodarczy i przeprowadzono nową radiofonizację kościoła. Rok później położono nową nawierzchnię wokół kościoła, utworzona parking, odrestaurowano ołtarz Matki Bożej Różańcowej z 1985 roku oraz przeprowadzono restaurację wieży kościelnej, dając betonowe stropy i nowe wiązania pod dzwony.

 

W 1972 roku sprawiono trzeci dzwon „Maksymilian”, wykonany w firmie Felczyńskich w Przemyślu oraz wykonano prace rekonstrukcyjne i złoceniowe przy ołtarzu św. Anny. W roku następnym przeprowadzono rekonstrukcję ołtarza św. Rodziny. W 1974 roku wstawiono 2 pierwsze okna witrażowe na wzór dawnych, zupełnie zniszczonych przez działania ostatnich dwóch wojen.

W 1975 roku przeprowadzono gruntowny remont liczącej 120 lat plebanii, wprowadzono centralne ogrzewanie i gaz do zakrystii i na plebanię oraz wymieniono kolejne 4 okna witrażowe.

 

W 1976 roku ksiądz Adam Nowak zajął się utworzeniem nowej parafii w Żarnowej. Początkowo przystosowano zakupiony budynek mieszkalny na niewielką kaplicę z punktem katechetycznym. Inicjatywa ta spotkała się ze sprzeciwem władz państwowych, ksiądz Nowak i jego współpracownicy pociągani byli do odpowiedzialności karnej, jednak z biegiem czasu w 1981 roku powstała samodzielna parafia w Żarnowej, a w 1984 roku wybudowano tam nowy kościół.

W 1977 roku przystąpiono do gruntownej renowacji murów strzyżowskiego kościoła. Trwający 3 lata remont obejmował zbicie tynku, uzupełnienie braków nowym kamieniem, wymianę zmurszałego kamienia i cegły na nowy kamień. W 1978 roku sprawiono kolejne 2 okna witrażowe.

 W 1979 roku zakończono renowację murów oraz sprawiono nowe konfesjonały.

W 1980 roku przeprowadzono gruntowny remont całej wieży kościelnej, dając nowe wiązania dachowe i kryjąc całość blachą miedzianą. Przeprowadzono także renowację ołtarza Bożego Serca.

 

W latach 1981-1984 prowadzono budowę nowego kościoła  filialnego wraz z punktem katechetycznym w Brzeżance.

W 1981 roku poświęcono nowy, murowany kościół w Gliniku Zaborowskim, gdzie w 1986 roku erygowano samodzielną parafię.

W 1982 roku przeprowadzono remont i złocenie ołtarza Matki Bożej Niepokalanej, wyremontowano też kaplicę Matki Bożej Bolesnej „Na Górce” i pokryto ją blachą miedzianą, zbudowano punkt katechetyczny w Tropi oraz rozpoczęto budowę nowej organistówki.

W 1983 roku naprawiono dach Domu Parafialnego, przeprowadzono remont samego Domu i przystosowano jego pomieszczenia na punkt katechetyczny, wstawiono też kamienne schody do kościoła.

W 1984 roku poświęcono kościół Matki Bożej Różnicowej w Brzeżance, zbudowany w latach 1981-1984.

W latach 1986-1988 przeprowadzono prace konserwatorskie ołtarza głównego, wymieniając wiele jego elementów na nowe. W 1988 roku dokonano też konserwacji kapliczki św. Józefa położonej pod lasem.

W 1989 roku przeprowadzono tymczasową renowację organów, odrestaurowano cenne obrazy św. Stanisława i św. Wojciecha złożone dotąd na chórze kościelnym, założono nową elewację Domu Parafialnego oraz przeprowadzono remont kaplicy św. Michała z 1863 roku.

W 1993 roku odnowiono stacje Drogi Krzyżowej.

W 1995 roku przeprowadzono remont ośrodka sióstr serafitek. Przystąpiono też do budowy nowych organów muzycznych. Budowę ukończono w 1996 roku.

 

Przedstawiony przegląd remontów i inwestycji, niespotykana troska Ks. Adama Nowaka o zabytkowy obiekt kościoła parafialnego i innych obiektów kościelnych pozwoliła na odzyskanie prze nie swej dawnej świetności tak, że należą dziś bez wątpienia do najpiękniejszych i najbardziej zadbanych obiektów sakralnych naszej części kraju.

W ślad za tymi dokonaniami szła dbałość księdza o sprawy religijne i społeczne. W 1994 roku wspólnie z samorządem gminy i miasta zorganizowano w Strzyżowie Kongres Rodzin Ziemi Strzyżowskiej, w którym wzięli udział nauczyciele, młodzież, służba zdrowia oraz rodziny z całego dekanatu.

 

Ksiądz Adam Nowak pieczołowicie kultywuje miejscowe tradycje uroczystej oprawy świąt kościelnych i państwowych. Należą do nich między innymi zaciąganie wart strażaków przy grobie Pańskim w okresie Wielkanocy, udział orkiestry dętej w procesji Bożego Ciała, organizacja jasełek i wiele innych.

Szczególnie cenna jest inicjatywa księdza Adama Nowaka mająca doprowadzić do koronacji obrazu Matki Bożej Niepokalanej. Prace te zapoczątkowało wydanie drukiem opracowania Ks. Ludwika Grzebienia SJ p.t. „Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej.

 

W 1998 roku upłynęło 30 lat posługi kapłańskiej księdza Adama Nowaka w Strzyżowie. Nadanie w tym jubileuszowym roku honorowego obywatelstwa gminy i miasta księdzu Adamowi Nowakowio była dla niego należnym uhonorowaniem i formą uznania wybitnych zasług położonych dla dobra kościoła i całej społeczności gminy.

 
 

Budżet obywatelski 2017