Komunikacja

 

     Przez Strzyżów prowadzi jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski o przebiegu północ-południe, droga wojewódzka nr 988. Łączy on Strzyżów przez Krosno (38 km) z Przełęczą Dukielską od południa oraz z Czudcem i Rzeszowem (32 km) od północy. Szlak ten na południe od miasta krzyżuje się z drogą umożliwiającą bezpośrednie połączenie z Jasłem. Przez miasto przebiegają też inne szlaki drogowe. Najstarszy z nich łączy miasto z Wielopolem Skrzyńskim, Ropczycami i Sędziszowem Młp. Ważną rolę pełni również szlak prowadzący przez Godową, Żyznów, Domaradz i Brzozów do Sanoka (nr 989). Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa Rzeszów-Strzyżów-Jasło nr 106 nie posiadająca trakcji elektrycznej. Stacja Strzyżów posiada rampę wyładowczą umożliwiającą dogodny rozładunek przesyłanych towarów i ich ekspedycję.

 

 
 

Budżet obywatelski 2017