Komunikacja

 

Przez Strzyżów prowadzi jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych południowo-wschodniej Polski o przebiegu północ-południe, droga wojewódzka nr 988. Łączy on Strzyżów przez Krosno (38 km) z Przełęczą Dukielską od południa oraz z Czudcem i Rzeszowem (32 km) od północy. Szlak ten na południe od miasta krzyżuje się z drogą umożliwiającą bezpośrednie połączenie z Jasłem.

Przez miasto przebiegają też inne szlaki drogowe. Najstarszy z nich łączy miasto z Wielopolem Skrzyńskim, Ropczycami i Sędziszowem Młp. Ważną rolę pełni również szlak prowadzący przez Godową, Żyznów, Domaradz i Brzozów do Sanoka (nr 989).

 

Jedną z ważniejszych inwestycji, uzuepłniających sieć połączeń komunikacyjnych gminy i miasta jest oddana do użytku w styczniu 2019 roku obwodnica Strzyżowa, która wyprowadziła ruch tranzytowy poza centrum miasta oraz usprawniła łączność drogową na odcinku Babica – Twierdza. Inwestycja wraz z obwodnicą Czudca i przebudowanymi odcinkami drogi wojewódzkiej nr 988 stanowi ok 14,5 km drogi, dzięki której kierowcy mogą sprawnie przejechać do Rzeszowa oraz Jasła omijając newralgiczne odcinki, jakimi są centra Czudca i Strzyżowa. Ponad sześciokilometrowa trasa to jednojezdniowa droga klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy.

 

Sieć kolejowa

Przez teren gminy przebiega jednotorowa linia kolejowa Rzeszów-Strzyżów-Jasło nr 106 nieposiadająca trakcji elektrycznej. Stacja Strzyżów posiada rampę wyładowczą umożliwiającą dogodny rozładunek przesyłanych towarów i ich ekspedycję.

Początkiem stycznia 20221 roku ruszyły pierwsze kursy pociągów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. To pierwszy etap projektu, w którym kursować będą pociągi z Rzeszowa do trzech miast: Przeworska, Dębicy i Strzyżowa. Pociągi PKA uzupełnią ofertę połączeń regionalnych i docelowo będą wspólnie jeździć w godzinach szczytu co 30 minut, a poza nimi co godzinę. Natomiast w weekendy co dwie godziny.

Połączenia można wyszukać za pomocą strony https://polregio.pl/pl/

 

 

 
 

Budżet obywatelski 2017