Komisja Rewizyjna

 

Skład komisji:

 

  • Niemiec Mieczysław - Przewodniczący Komisji
  • Zięba Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego
  • Ruszała Wiktor
  • Wójtowicz Tomasz
  • Złotek Daniel

 

Celem działań kontrolnych  Komisji Rewizyjnej jest dostarczanie Radzie Miejskiej informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza i gminno-miejskich jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta pod względem:

-  legalności,

-  gospodarności,

-  rzetelności,

-  celowości,

-  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja wykonując swoje obowiązki, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy i Miasta.

 

 
 

Budżet obywatelski 2017