Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych i Prawnych 

 

Skład komisji:

 

  • Sołtys Małgorzata - Przewodnicząca Komisji
  • Grodzki Tomasz
  • Kłęczek Maria 
  • Kruczek Andrzej
  • Mendelowska Urszula
  • Nowak Mateusz
  • Ruszała Wiktor
  • Szlachta Krzysztof
  • Tomkowicz Piotr
  • Złotek Wiesław

 

Przedmiotem działań komisji są sprawy: kultury, sztuki, twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, prasy, społecznego ruchu kulturalnego, bezrobocia, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki, rekreacji, wychowania przedszkolnego, kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, wypoczynku dzieci i młodzieży, opieki nad dziećmi i młodzieżą, społecznej i zawodowej adaptacji dzieci i młodzieży, polityki prorodzinnej, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, ochrony prawnej mandatu radnego, statutu Gminy i Miasta Strzyżów, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 
 

Budżet obywatelski 2017