Komisja ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa 

 

Skład komisji:

 

1. Zimny Kazimierz - przewodniczący

2. Fąfara Anna - zastępca przewodniczącego 

3. Borek Tomasz

4. Gandawski Bogdan

5. Mendelowska Urszula

6. Midura Marzena

7. Midura Paweł

8. Siuta Maria

9. Strzępek Zofia

10. Tomkowicz Piotr

11. Ziobro Maciej

12. Zięba Tadeusz

13. Złotek Wiesław

 

 

Przedmiotem działań komisji są sprawy: rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, spółdzielczości rolniczej, gospodarki rolnej, zagospodarowania gruntów, melioracji i zaopatrzenia w wodę, łowiectwa i rybołówstwa śródlądowego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, gospodarki przestrzennej, wszelkich form i rodzajów budownictwa mieszkaniowego (miejskiego, wiejskiego i komunalnego), budownictwa towarzyszącego, budownictwa przemysłowego, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz remontów budynków mieszkalnych, uzbrojenia terenów, transportu, budowy i utrzymania dróg, mostów i placów, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony zasobów przyrody, gospodarki wodnej, kanalizacji i gospodarki odpadami.

 
 

Budżet obywatelski 2017