Komisja ds. Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa 

 

Skład komisji:

 

 • Zimny Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 • Fąfara Anna
 • Grodzki Tomasz
 • Kłęczek Maria
 • Mendelowska Urszula
 • Nowak Mateusz
 • Pająk Andrzej
 • Siuta Maria
 • Strzępek Zofia
 • Wójtowicz Tomasz
 • Zamorski Grzegorz
 • Zięba Tadeusz
 • Ziobro Maciej
 • Złotek Daniel
 • Złotek Wiesław

 

Przedmiotem działań komisji są sprawy: rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, spółdzielczości rolniczej, gospodarki rolnej, zagospodarowania gruntów, melioracji i zaopatrzenia w wodę, łowiectwa i rybołówstwa śródlądowego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, gospodarki przestrzennej, wszelkich form i rodzajów budownictwa mieszkaniowego (miejskiego, wiejskiego i komunalnego), budownictwa towarzyszącego, budownictwa przemysłowego, działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz remontów budynków mieszkalnych, uzbrojenia terenów, transportu, budowy i utrzymania dróg, mostów i placów, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, ochrony i kształtowania środowiska, ochrony zasobów przyrody, gospodarki wodnej, kanalizacji i gospodarki odpadami.

 
 

Budżet obywatelski 2017