Karolina Urbanowicz urodziła się 21 marca 1892 r. w Kożuchowie. Pochodziła z rolniczej rodziny Janików z Kobyla koło Frysztaka, która w końcu XIX w. zamieszkała w Kożuchowie. Czteroklasową szkołę podstawową ukończyła w Dobrzechowie. W 1906 r. rodzina Janików wyjechała do USA  i zamieszkała początkowo w Chicopee w stanie Mass. Tam Karolina podjęła pracę w zakładach tekstylnych. W 1913 r. wyszła za mąż za Michała Urbanowicza. Dochowali się 3 córek (Olga, Irena, Wanda) i syna Witolda (późniejszego uczestnika II wojny światowej).

 

     Poprzez własne samokształcenie poznała literaturę piękną i z powodzeniem zaczęła próbować sił w twórczości poetyckiej. Pisała wiersze przepojone patriotyzmem, tęsknotą za ojczyzną. W 1938 r. wraz z rodziną wyjechała do Chicago, nawiązała kontakt z Polonią i prasą polonijną. W "Głosie Ludowym” i "Kronice Tygodniowej” publikowała swoje wiersze.

 

            Po wojnie kilkakrotnie odwiedzała Polskę . Brała udział w konkursie na wspomnienia emigrantów otrzymując nagrodę za pamiętnik „Spojrzenie na tamte lata”, którą przeznaczyła na szpital dla dzieci w Polsce. Nękana licznymi chorobami, nie poddała się szukając ratunku w twórczości artystycznej. Obok poetyckich uzdolnień, odkryła w sobie również talent malarski. Mimo że choroba reumatyczna zmusza ją do posługiwania się ruchomym krzesłem, dużo tworzy – maluje na szkle. Polonia organizuje wystawy jej malarstwa, które cieszą się powodzeniem, zwłaszcza wśród emigrantów.

Zmarła 10 stycznia 1979 r. w Chicago.

 

            Za rozsławienie poezją Ziemi Strzyżowskiej w Ameryce jedna z ulic Strzyżowa (na osiedlu „Pod Żarnowską Górą”) nosi imię Karoliny Urbanowicz . W muzeum Regionalnym TMZS jest kącik poświęcony Karolinie Urbanowicz, w którym znajduje się jej osobisty sekretarzyk, krzesło, obrazy malowane, pamiętniki i inne osobiste drobiazgi przekazane przez jej rodzinę.

 
 

Budżet obywatelski 2017