Jednostki organizacyjne Gminy 

 

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

 

Dyrektor Alicja Kielar

 

ul. Słowackiego 8

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 109  

e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl

www.mgops.itl.pl

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Kierownik 

 

ul. Modrzewiowa 1 A

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2763 729

 

 

 
 
Miejsko-Gminny Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Strzyżowie
 
 

Kierownik Janusz Ziobro 

 

ul. Sanocka 7

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2765 044

 

 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 
 

Dyrektor Ryszard Kwiatek

 

ul. Polna 1

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2768 560

Fax: +48 /17/ 2768 599

e-mail: sekretariat.cstr@interia.pl

www.cstr.pl

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów

 
 

 Dyrektor Renata Przystaś

 

ul. Dąbrowskiego 15
38-100 Strzyżów
tel. /17/ 2761 061

 

 

 

   Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie

 
 

Dyrektor Paweł Bukała 

 

ul. Mostowa 2

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2761 189, 2761 258

fax: +48 /17/ 276 01 81

e-mail: dksokol@op.pl

www.dksokol.eu

 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie
 
  

Dyrektor Marta Utnicka

   

ul. Przecławczyka 6

38-100 Strzyżów

tel/fax. +48 /17/ 276 10 91

e-mail: bpgimstrzyzow@op.pl

www.bpgimstrzyzow.pl   

 

 

 

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
w Strzyżowie
 
 

Dyrektor Monika Bober

 

ul. Łukasiewicza 10

38-100 Strzyżów

tel. /17/ 2764 238

tel.   889 839 031 

e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com

www.muzeum-strzyzow.pl

  

 

 

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Zawadce

 

Kierownik  Monika Szlachta

 

Zawadka 21

38-100 Strzyżów

tel. 691 737 300

e-mail: senior-wigor@strzyzow.pl

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie 

 

Kierownik Beata Turek-Mika 

 

ul Witosa 14A

38-100 Strzyżów 

tel. 535 976 983

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl 

 

 
 

Budżet obywatelski 2017