Jednostki organizacyjne Gminy 

 

 

   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie

 

Dyrektor Alicja Kielar

 

ul. Słowackiego 8

38-100 Strzyżów

tel. +48 /17/ 2761 109  

e-mail: mgopsstrzyzow@onet.pl

www.mgops.itl.pl

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Kierownik Dorota Barlik

 

ul. Modrzewiowa 1 A

38-100 Strzyżów

tel. +48 /17/ 2763 729

e-mail: sds.strzyzow@neostrada.pl

sds@strzyzowsds.itl.pl

 
 
Miejsko-Gminny Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Strzyżowie
 
 

Kierownik Marek Wójtowicz

 

ul. Sanocka 7

38-100 Strzyżów

tel. +48 /17/ 2765 044

e-mail: mgzbm@onet.pl

 

 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
 
 

Dyrektor Wiesław Chlipała

 

ul. Polna 1

38-100 Strzyżów

tel. +48 /17/ 2768 560

Fax: +48 /17/ 2768 599

e-mail: administracja@cstr.pl

www.cstr.pl

 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Strzyżów

 
 

 Dyrektor Renata Przystaś

 

ul. Dąbrowskiego 15
38-100 Strzyżów
tel. +48 /17/ 2761 061

e-mail: cuwstrzyzow@wp.pl

www.cuw-strzyzow.pl

 

   

Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie

 
 

Dyrektor Anna Słowik 

 

ul. Mostowa 2

38-100 Strzyżów

tel. + 48 /17/ 2761 189, 2761 258

fax: +48 /17/ 276 01 81

e-mail: dksokol@op.pl

www.dksokol.eu

 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia
w Strzyżowie
 
  

Dyrektor Marta Utnicka

   

ul. Przecławczyka 6

38-100 Strzyżów

tel./fax. +48 /17/ 276 10 91

e-mail: bpgimstrzyzow@op.pl

www.bpgimstrzyzow.pl   

 

 

 

Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka
w Strzyżowie
 
 

p.o. dyrektora Magdalena Wilusz

 

ul. Łukasiewicza 10

38-100 Strzyżów

tel. +48 /17/ 2764 238

kom. 00 48 889 839 031 

e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com

www.muzeum-strzyzow.pl

  

 

 

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Zawadce

 

p.o. kierownika  Anna Kozaczka

 

Zawadka 21

38-100 Strzyżów

kom. 00 48 691 737 300

e-mail: senior-wigor@strzyzow.pl

www.wigor-zawadka.pl

 


 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie 

 

Kierownik Beata Turek-Mika 

 

ul Witosa 14A

38-100 Strzyżów 

kom. 00 48 535 976 983

00 48 733 816 600

e-mail: kierownikcis@strzyzow.pl

www.cisstrzyzow.pl

 

 
 

Budżet obywatelski 2017