Gospodarowanie odpadami

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów za 2016 r. 

 

 

Informacja dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

 

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

 


 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2019 

 

1. Gl. Zaborowski, Gl. Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice za rzeką Wisłok od strony Gospodarki Komunalnej 

 

 

2. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska

 

 

3. Strona wschodnia miasta Strzyżów

 

 

4. Strona zachodnia miasta Strzyżów

 

 

 


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  • za I kwartał do 15 marca
  • za II kwartał do 15 maja
  • za III kwartał do 15 września
  • za IV kwartał do 15 listopada 

 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5 lub na rachunek bankowy o numerze: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010 lub u sołtysa wsi. 

 


 

Uchwały Rady Miejskiej  związne z gospodarką odpadami komunlanymi na terenie Gminy Strzyżów:

 

 

 

 

 

Zmiana cen za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

 

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
 

Budżet obywatelski 2017