Gospodarowanie odpadami

 

 

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów

za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunlanymi na terenie Gminy Strzyżów - wersja dostępna cyfrowo   

 

Analiza stanu gospodarki                       odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzyżów za 2020 rok

 

 

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

 


 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2021 

 

1. Gl. Zaborowski, Gl. Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice za rzeką Wisłok od strony Gospodarki Komunalnej 

 

 

2. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska

 

 

3. Strona wschodnia miasta Strzyżów

 

 

4. Strona zachodnia miasta Strzyżów

 

 

 


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  • za I kwartał do 15 marca
  • za II kwartał do 15 maja
  • za III kwartał do 15 września
  • za IV kwartał do 15 listopada 

 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5 lub na podany poniżej rachunek bankowy lub u sołtysa wsi. 

 

Nr konta bankowego w celu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

86 9168 0004 0000 0390 2000 0520

 

 


 

Uchwały Rady Miejskiej  związne z gospodarką odpadami komunlanymi na terenie Gminy Strzyżów:

 

 

 

 

Zmiana cen za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

 

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
 

Budżet obywatelski 2017