Honorowi obywatele

 

 

Rok nadania tytułu

 

Wilhelm Zajączkowski  

- 1908

 

 Zygmunt Tałasiewicz    

- 1912

 

Gerard Górnicki  

- 1984

 

Franciszek Chrapkiewicz 

- 1991

 

Roman Konieczkowski 

- 1994

 

 Mieczysław Urbanik

- 1995

 

Antoni Patryn    

- 1996

 

ks. Adam Nowak  

- 1998

 

Ojciec Św. Jan Paweł II 

- 1999

 

Eugeniusz Szczepankiewicz 

- 2000 (pośmiertnie)

 

Ks. biskup Jan Niemiec  

- 2006

 

 Adam Kluska 

- 2007

 

 

ks. Roman Wałczyk

 

- 2009

 

ks. Jan Wolak

 

- 2009

 

 Andrzej Konieczkowski

 

 

- 2012 (pośmiertnie)

Por. Tadeusz Lutak - 2019

 

 

 


 

 

Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta jest najwyższym wyróżnieniem i formą uznania wybitnych zasług położonych dla dobra, sławy i pomyślności gminy i miasta, jej rozwoju oraz promocji w kraju i za granicą. Honorowe Obywatelstwo Gminy i Miasta nadaje Rada Miejska.

Z wnioskami o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta mogą występować:

-  podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miejską (określone w Regulaminu Rady),

-  partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, organy samorządowe organizacje społeczne i związki zawodowe działające na terenie gminy i miasta,

-  grupy co najmniej 50 obywateli, mieszkańców gminy i miasta, posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

 

Wniosek ten powinien zawierać podstawowe dane o osobie proponowanej do nadania honorowego obywatelstwa gminy i miasta, szczegółowy opis zasług dla gminy i miasta uzasadniających nadanie honorowego obywatelstwa, oświadczenie osoby o niekaralności lub zapytanie o karalność z Centralnego Rejestru Skazanych, oraz inne dokumenty lub informacje mogące mieć wpływ na decyzję Rady w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa.

 
 

Budżet obywatelski 2017