Godowa

 

Powierzchnia: 2023,2136

Liczba mieszkańców: ok. 2240

 

Godowa to jedna z większych wsi gminy Strzyżów. Od północy graniczy ze Strzyżowem i Żarnową, od południa z Bonarówką i Żyznowem, od zachodu z Brzeżanką i Gbiskami. Wieś położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 989 Lutcza – Krosno. Od XVII wieku należała do rodziny Dydyńskich.

Mimo swej wielkości wieś do II połowy XX w. nie była samodzielną parafią. Najpierw należała do cysterskiego Dobrzechowa, później do Strzyżowa. Dopiero w 1967 r. została utworzona we wsi parafia pw. św. Krzysztofa.

 

Według jednej z legend histo­ria Godowej sięga jeszcze czasów piastowskich. Pierwszy właściciel osady, a później wsi nazywał się Godów czy raczej Godov. Pochodził on prawdo­podobnie z rycerskiego rodu Bogoriów. Był to piastowski ród, który w swym herbie miał „groty dwóch strzał srebrnych, odwróconych od siebie w polu czerwonym”. Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1445 roku. Wtedy jej nazwa po raz pierwszy pojawia się w księgach sądowych ziemskich powiatu pilznieńskiego.

 

W Godowej znajduje się kościół pw. św. Krzysztofa, poświęcony w 1991 roku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, który organizuje co roku uznany w środowisku Konkurs Poezji Religijnej oraz kilka zabytkowych kapliczek i figur. Najstarsza drewniana kapliczka w formie krzyża obita blachą wykonana została ok. 1880 r. Ciekawa jest też ceglana kaplica z 1909 roku, którą rozbu­dowano w latach 1967–1973 i używano jako tymczasowy kościół.

 

 

Godowa po­siada dogodne warunki do aktywnego wypoczynku m.in. poprzez przebiegający przez wieś zielony szlak rowe­rowy prowadzony pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę, Żyznów, Godo­wą z powrotem do Strzyżowa liczący 22 km. Trasa prowadzi przez największe partie wznie­sień Pogórza Strzyżowsko- Dynowskiego.

 

Miejscowość ma bardzo atrakcyjne położenie, dzięki zróżnicowanej rzeźbie terenu z punktami widokowymi na odkrytym grzbiecie nad przysiółkami Gacówka i Tamta Strona na dolinę Stobnicy i Wisłoka. Działają tu Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Godowa Dolna i OSP Godowa Górna.

  

 Z Godowej w świat...

 

Prof. Franci­szek Chrapkie­wicz (François Chapeville), biochemik, ur. 2 stycznia 1924 r. w Godowej k. Strzyżowa. czytaj więcej

 
 

Budżet obywatelski 2017