Glinik Charzewski

 

Powierzchnia: 579,1527 ha

Liczba ludności: ok. 860

 

Glinik Charzewski położony jest na wschód od Strzyżowa, za wsią Żarnowa. Rozpościera się w dolinie Wisłoka, na pogórzu zwróconym ku zachodowi. Ma charakter ulicówki. Budynki usytuowane są wzdłuż głównej drogi asfaltowej Strzyżów – Rzeszów oraz wzdłuż toru kolejowego PKP, wybudowanego w latach 1889-1890 na trasie Rzeszów-Jasło.

 

Wieś ma kilka przysiółków, które dzielą słabo zalesione wzniesienia: Bobrówka, Budy, Dół, Góra, Marcówka, Pacie, Pałysówka, Sołtysie, Środek i Za Wodą. Droga główna łączy wieś ze Strzyżowem i Czudcem. Jest to droga asfaltowa w połowie wsi łącząca Glinik z wsią Połomia (przez górę), czyli z drugą drogą Domaradz-Rzeszów. Z sąsiednią wsią Glinikiem Zaborowskim – Glinik Charzewski jest połączony dwiema kładkami na Wisłoku.

Obiekty fizjograficzne wsi to: Błonie (pola), Łozia (brzeg Wisłoka), Pacie (las), Pałysówka (pole), Sitówki (las) i Wisłok (rzeka). Glinik Charzewski to wieś rolnicza z rozwiniętą uprawą krzewów, głównie malin.

 

W latach sześćdziesiątych wybudowano we wsi prywatny młyn gospodarczy, który po rozbudowie i modernizacji, wykonuje do dnia dzisiejszego usługi przemiałowe.

W wiosce działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Ma ona własny sztandar oraz sekcję młodzieżową. Jej siedzibą jest świetlica w Domu Ludowym. Od 1957 roku działa filia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Strzyżów, która mieści się w Szkole Podstawowej.

  

 
 

Budżet obywatelski 2017