Gbiska

 

Powierzchnia: 222,56 ha

Liczba ludności: ok. 310

 

Gbiska, to wieś położona na południe od Strzyżowa, za Wisłokiem u podnóża wzniesień Brzeżanki. Komunikację pieszą ze Strzyżowem zapewniają dwie kładki na rzece Wisłok. Drogi polne przez wzniesienia prowadzą do Brzeżanki, przez las, do Wysokiej Strzyżowskiej, a droga asfaltowa do Strzyżowa i sąsiedniej wsi Godowa.

Większość zabudowy wsi ma charakter ulicówki. Budynki usytuowane są wzdłuż drogi, która powstała dzięki pracy mieszkańców.

Bardzo wymowne są nazwy przysiółków wsi: Dryjówka, Paryje, Pod Przylaskiem, Przylaski, Za Górą, Na Gródku.

Obiekty fizjograficzne to: Betoniarnia, Głęboczka (wąwóz), Księże (pole), Księże Krzaki (krzaczki), Łąki (pole), Na Drogoniach (lasek), Pańskie (pole), Sośnina (lasek), Zapady na Gródku (lasek).

 

Wieś zlokalizowana jest w otulinie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – obszaru chronionego ze względu na wysokie walory krajobrazowe oraz bogaty świat roślin.

 

Wieś posiada atrakcyjną rzeźbę terenu z punktami widokowymi na odkrytym grzbiecie granicznym z Wysoką Strzyżowską, Brzeżanką, i Godową-Pustkami na dolinę rzeki Kopytko, potoku Brzeżanka, Stobnicy i dolinę Wisłoka do Cieszyny po Nową Wieś oraz na Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie od góry Chełm (528 m n.p.m.) na zachodzie, po Kopalinę (464 m n.p.m.).

W Gbiskach funkcjonują organizacje społeczne, jak Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich.   

 
 

Budżet obywatelski 2017