Ewidencja działalności gospodarczej

 

 1.  

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

 

 

2.

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 

wykaz kodów

 

 

3.

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31.12.2011 r. przez  Burmistrza Strzyżowa

 

  

4.

Wniosek o wykreślenie przedsiębiory z CEIDG

(ze względu na zaprzestanie wykonywania działalności) 

 

 

5.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

 

 

6.

Wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

 
 
 
Od 20 maja 2017 r. razem z wnioskiem CEIDG - 1 można składać dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.
Poniżej znajduje się link, za pomocą którego można pobrać formularze ZUS oraz instrukcje ich wypełniania:
 
 
 
 

 

 

Wyszukiwarka kodów PKD

 
 

Budżet obywatelski 2017