Dobrzechów

 

Powierzchnia: 788,3227 ha

Liczba ludności: ok. 1680

 

Nazwa Dobrzechów pochodzi prawdopodobnie od imienia Dobrzech. Dzieje osady sięgają zapewne czasów starożytnych. Historia oparta na dokumentach pisanych zaczyna się dla Dobrzechowa w 1185 roku, kiedy to właściciel wsi - Mikołaj Bogoria, przekazał ją wraz z innymi okolicznymi miejscowościami zakonowi cystersów. Świeccy właściciele Dobrzechowa pojawili się w okresie pocysterskim i byli to: Skrzyńscy, Koźmianowie i Michałowscy.

 

Dzieje kościoła i parafii dobrzechowskiej sięgają XIII, a być może nawet XII wieku. Obecny budynek kościoła został wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1888-1892, w okresie probostwa ks. Karola Józefa Fiszera, późniejszego biskupa przemyskiego. Kilka lat po poświęceniu budowli, stary drewniany kościół z murowanym prezbiterium datowany na XV wiek, został rozebrany. Na miejscu starego kościoła znajduję się dziś pomnik oraz pamiątkowa tablica na granitowym głazie.

 

W obecnej świątyni znajduje się kilka zabytków sakralnych pochodzących ze starego kościoła: dzwon Stanisław z 1448 roku, obraz Matki Bożej Dobrzechowskiej z II połowy XVII wieku, obraz św. Stanisława Biskupa z XVIII wieku, marmurowa chrzcielnica z XVII wieku, monstrancja z przełomu XVII i XVIII wieku oraz ornat z połowy XVII wieku. W kościele znajdują się również pochodzące z przełomu XIX i XX wieku, piękne zabytkowe ołtarze i konfesjonały w stylu gotyckim oraz artystyczne stacje Drogi Krzyżowej. W połowie XX wieku, w okresie probostwa ks. Wawrzyńca Szawana, ufundowano witraże o treściach religijno-historycznych oraz wykonano polichromię, malowidła ścienne o tematyce biblijnej. Obok kościoła znajduje się kaplica cmentarna wzniesiona przez Skrzyńskich w I połowie XVIII wieku. Poniżej kościoła usytuowana jest zabytkowa plebania, wybudowana w II połowie XIX wieku.

 

W Dobrzechowie znajduje się kilka zabytkowych kapliczek przydrożnych, z których kapliczka św. Walentego, sięga swoim początkiem czasów cysterskich i została wybudowana prawdopodobnie w XVII wieku. W środkowej części wsi wznosi się figura św. Floriana, którą ufundował w roku 1770 opat cysterski w Koprzywnicy, Mikołaj bogoria Skotnicki. Na dawnych ziemiach podworskich znajdują się budowle zabytkowe z XIX wieku: kaplica dworska, dom oficjalistów, pozostałości po młynie i tartaku, a także niszczejąca cegielnia zbudowana przez Romana Michałowskiego. Wspaniały pałac Michałowskich spłonął niestety w czasie I wojny światowej.

 

Dzieje szkolnictwa w Dobrzechowie sięgają XVI wieku, kiedy to istniała tutaj szkoła parafialna. Rozkwit szkolnictwa nastąpił w połowie XIX w., kiedy proboszcz dobrzechowski, ks. Feilks Buchwald, pełnił funkcję nadzorcy szkół w okręgu strzyżowskim. Obecny budynek szkoły  został wybudowany w 1952 roku. Od 1999 r. znajduje się tu Zespół Szkół.

 

W Dobrzechowie prężnie działa szereg organizacji społecznych: OSP, KGW. W 1987 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa, które troszczy się o rozwój kulturlany wsi. Towarzystwo od 1997 roku wydaje Kwartalnik Społeczości Dobrzechowskiej "Życie Dobrzechowa".

 

W roku 2002 przy parafii dobrzechowskiej rozpoczął swą działalność Parafialny Klub Sportowy "Korona" Dobrzechów, dysponujący stadionem i obiektami towarzyszącymi, który odnosi sukcesy sportowe.

 

Przejeżdżając przez Dobrzechów lub spacerując jego drogami, możemy podziwiać piękne krajobrazy wsi - od południa płaskie tereny sięgające do rzeki Wisłok oraz urokliwe stawy dobrzechowskie, a od północy niewielkie pagórki z szachownicą pól i łąk.

Informacje o historii Dobrzechowa znajdziemy w monografii wsi autorstwa Tadeusza Szeteli „Dzieje Dobrzechowa. Opowieść o rodzinnej wsi”.  

 
 

Budżet obywatelski 2017