Europejskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

 

 

 

The project « How has the enlargement of the European Union in 2004 influenced citizens in small rural communities in Europe?

» was funded with the support of the European Union under the
Programme "Europe for Citizens"
Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

 

"Information template"

    

Infromation Brochure

 

 

 

 

The European Charter of Rural Communities

 

     Szczególnie ważne i prestiżowe jest członkowstwo Gminy Strzyżów w Europejskim Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich „Charter”. Ta europejska organizacja, działająca już ponad 20 lat, skupia obecnie 28 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Co istotne, Gmina Strzyżów jest jedynym polskim reprezentantem, bowiem członkiem Stowarzyszenia może być tylko jedna gmina z danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ważna jest więc obecność Strzyżowa w jego strukturach, który pełni tą drogą rolę „ambasadora polskości”. Pełnoprawnym członkiem tej prestiżowej organizacji międzynarodowej zostaliśmy dzięki rekomendacji miasta Lassee z Austrii. Idea, która przyświecała powstaniu The European Charter of Rural Communities, to chęć wzajemnego poznania się narodów, codziennych zachowań, sposobu życia, przyzwyczajeń, to rozwijanie wzajemnych kontaktów w myśl hasła „People meet people” (ludzie spotykają ludzi).

 

     W ramach Charter-u raz w roku organizowane jest walne spotkanie członków, co roku w innym kraju. Zasadą tych spotkań jest reprezentacja każdego z krajów poprzez kilkuosobowe delegacje, w składzie których minimum połowa, to ludzie młodzi do 26 roku życia. Delegacje obligatoryjnie muszą być zakwaterowane w domach prywatnych, by poznać życie codzienne mieszkańców gminy - gospodarza. Delegaci prezentują narodowe tradycje, stroje, potrawy, kulturę, a przede wszystkim wspólnie spędzają czas, lepiej się poznają, zawiązują przyjaźnie.

     W trakcie roku organizowane są również mniejsze spotkania tematyczne grup z dwóch, trzech krajów, wakacyjna wymiana młodzieży, wyjazdy studyjne z określonych dziedzin (rolnictwo, ekologia, edukacja). Organizacja posiada swoich przedstawicieli przy Komisji Europejskiej, a wielu jej członków posiada reprezentantów w parlamencie regionów. Jako pełnoprawny członek tej organizacji możemy w pełni korzystać z wypracowanych przez lata standardów współpracy.

 

Strzyżów centrum Europy

 

     Jako członek Stowarzyszenia o stosunkowo krótkim stażu Gmina Strzyżów, po wielu staraniach, uzyskała pozwolenie na organizację dorocznego dużego spotkania w 2010 roku. W dniach od 10 do 14 czerwca zjechało do Strzyżowa ponad 250 europejskich gości, w tym również delegacje z Norwegii, Ukrainy i Chorwacji. W trakcie pobytu mieli oni okazję zapoznać się z gminną polityką wobec osób niepełnosprawnych, która była tematem przewodnim spotkania, życiem codziennym mieszkańców gminy, zwiedzili atrakcje naszych ziem, zapoznali się z lokalną kulturą, jedzeniem, muzyką.

 

     Podczas spotkania zawiązało się wiele znajomości, a nawet przyjaźni, które kontynuowane są do dziś wzajemnymi kontaktami i rewizytami. Dzięki mobilizacji, gościnności i otwartości mieszkańców naszej gminy, europejscy goście wspaniale pamiętają chwile spędzone w mieście i gminie Strzyżów. Mogliśmy się przekonać, że ideę budowania i umacniania więzi między narodami europejskimi, najlepiej realizuje się nie poprzez prawo czy instytucje, a właśnie poprzez bezpośrednie kontakty, rozmowę, posiłek przy wspólnym stole. Mimo, że pochodzący z różnych kultur, wszyscy jesteśmy przecież tacy sami. 

 
 

Budżet obywatelski 2017