Europejskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

 

 

2022

 

W 2022 roku Gmina Strzyżów wzięła udział w dwóch spotkaniach Europejskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich CHARTER. Pierwsze z nich odbyło się w Hiszpanii, w miejscowości Bienvenida w dniach od 14.07.2022 do 18.07.2022. Celem wydarzenia była debata na temat przyszłości Europy, wzmocnienie tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „INTERATYWNA SZTUKA WSPÓŁCZESNA – Kreatywne podejście w rozwiązywaniu problemów – różne aspekty i wizje przyszłości w Europie”. W wydarzeniu wzięła udział dziesięcioosobowa delegacja ze Strzyżowa.

 

Drugie spotkanie, przeznaczone było dla grup młodzieżowych. Odbyło się w szwedzkiej miejscowości Ockelbo w dniach od 25.08.2022 do 28.08.2022. Z naszej miejscowości wzięła w nim udział dwuosobowa delegacja. Celem tego wydarzenia było podsumowanie i zdefiniowanie wszystkich wyników zebranych w trakcie projektu. Tytuł brzmiał: „STATYSTYKA LOKALNA I MATEMATYKA EUROPEJSKA – Ocena i ewaluacja osiągnięć na poziomie lokalnym i europejskim”. W celu wspierania dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia zorganizowano okrągły stół. Dyskutowano na temat przyszłości Europy w różnych aspektach. Jak nowe technologie, imigracje, czy zmiany klimatu wpłynął na życie w europejskich miastach i wsiach za 30 lat?

 

Spotkania przebiegały w znakomitej, radosnej atmosferze. Możliwość osobistego spotkania i rozmowy „twarzą w twarz” to wielka radość po trudnych czasach izolacji i lockdawnów.
Temat wydarzeń skłaniał do przemyśleń, refleksji, ale i postawienia sobie tego pytania… Jak Ty wyobrażasz sobie Unię Europejską w 2050 roku?

 

LYCEUM Project Summary 

 

FOTOS

 


 

The project «Tolerance and solidarity as core values for the future of Europe''  was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

 

"Information template"

    

Infromation Brochure

 

Event 3 Naestved Denmark Survey Results 

 

 

Event 1 Kannus Finland Report

 

Event 2 Lassee Austria Report 

 

Event 3 Naestved Denmark Report 

 

Event 4 Nadur Malta Report 

 

Event 5 Stary Poddvorov Czech Republic Report 

 

Event 6 Strzyżów Poland Report

 

 

The European Charter of Rural Communities

 

     Szczególnie ważne i prestiżowe jest członkostwo Gminy Strzyżów w Europejskim Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich „Charter”. Ta europejska organizacja, działająca już ponad 30 lat, skupia obecnie 28 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Co istotne, Gmina Strzyżów jest jedynym polskim reprezentantem, bowiem członkiem Stowarzyszenia może być tylko jedna gmina z danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ważna jest więc obecność Strzyżowa w jego strukturach, który pełni tą drogą rolę „ambasadora polskości”. Pełnoprawnym członkiem tej prestiżowej organizacji międzynarodowej zostaliśmy dzięki rekomendacji miasta Lassee z Austrii. Idea, która przyświecała powstaniu The European Charter of Rural Communities, to chęć wzajemnego poznania się narodów, codziennych zachowań, sposobu życia, przyzwyczajeń, to rozwijanie wzajemnych kontaktów w myśl hasła „People meet people” (ludzie spotykają ludzi).

 

     W ramach Charter-u raz w roku organizowane jest walne spotkanie członków, co roku w innym kraju. Zasadą tych spotkań jest reprezentacja każdego z krajów poprzez kilkuosobowe delegacje, w składzie których minimum połowa, to ludzie młodzi do 26 roku życia. Delegacje obligatoryjnie muszą być zakwaterowane w domach prywatnych, by poznać życie codzienne mieszkańców gminy - gospodarza. Delegaci prezentują narodowe tradycje, stroje, potrawy, kulturę, a przede wszystkim wspólnie spędzają czas, lepiej się poznają, zawiązują przyjaźnie.

     W trakcie roku organizowane są również mniejsze spotkania tematyczne grup z dwóch, trzech krajów, wakacyjna wymiana młodzieży, wyjazdy studyjne z określonych dziedzin (rolnictwo, ekologia, edukacja). Organizacja posiada swoich przedstawicieli przy Komisji Europejskiej, a wielu jej członków posiada reprezentantów w parlamencie regionów. Jako pełnoprawny członek tej organizacji możemy w pełni korzystać z wypracowanych przez lata standardów współpracy.

 

Strzyżów centrum Europy

 

     Jako członek Stowarzyszenia o stosunkowo krótkim stażu Gmina Strzyżów, po wielu staraniach, uzyskała pozwolenie na organizację dorocznego dużego spotkania w 2010 roku. W dniach od 10 do 14 czerwca zjechało do Strzyżowa ponad 250 europejskich gości, w tym również delegacje z Norwegii, Ukrainy i Chorwacji. W trakcie pobytu mieli oni okazję zapoznać się z gminną polityką wobec osób niepełnosprawnych, która była tematem przewodnim spotkania, życiem codziennym mieszkańców gminy, zwiedzili atrakcje naszych ziem, zapoznali się z lokalną kulturą, jedzeniem, muzyką.

 

     Podczas spotkania zawiązało się wiele znajomości, a nawet przyjaźni, które kontynuowane są do dziś wzajemnymi kontaktami i rewizytami. Dzięki mobilizacji, gościnności i otwartości mieszkańców naszej gminy, europejscy goście wspaniale pamiętają chwile spędzone w mieście i gminie Strzyżów. Mogliśmy się przekonać, że ideę budowania i umacniania więzi między narodami europejskimi, najlepiej realizuje się nie poprzez prawo czy instytucje, a właśnie poprzez bezpośrednie kontakty, rozmowę, posiłek przy wspólnym stole. Mimo, że pochodzący z różnych kultur, wszyscy jesteśmy przecież tacy sami. 

 
 

Budżet obywatelski 2017