Brzeżanka

 

Powierzchnia: 609,582 ha

Liczba mieszkańców: ok. 340

 

Wieś leży ok. 3 km od Strzyżowa, ale z dala od głównych linii komunikacyjnych. Zlokalizowana jest w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – obszaru chronionego ze względu na wysokie walory turystyczne krajobrazu oraz bogaty świat roślin (ponad 900 gatunków roślin naczyniowych - kwiatów) i zwierząt. Posiada bardzo atrakcyjną rzeźbę terenu z głęboko wciętą doliną potoku Brzeżanka oraz jego dopływów. Piękne krajobrazy możemy podziwiać z punktów widokowych na odkrytym grzbiecie granicznym z Wysoką Strzyżowską - nad przysiółkiem Graniczna, gdzie widok roztacza się na dolinę rzeki Kopytko, a z przysiółka Podlas na Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie od Góry Chełm (528 m n.p.m.), na zachodzie po Kopalinę (464 m n.p.m.) zw. Górą Niebylecką, na wschodzie i dolinę Wisłoka od Cieszyny po Nową Wieś.

 

Przez Brzeżankę wiodą dwie drogi: gminna przez Podlas w kierunku Bonarówki i powiatowa w kierunku Wysokiej Strzyżowskiej. Przez wieś biegnie również szlak rowerowy oznaczony na mapie „Tras rowerowych zielonych okolic Strzyżowa”. Prowadzi on pętlą ze Strzyżowa przez Brzeżankę, Bonarówkę, Żyznów, Godową i z powrotem do Strzyżowa.

Dużą atrakcją turstyczną w okresie wiosenno-jesiennym cieszy się pole biwakowe z małą architekturą drewnianą, wieżyczką widokową i tablicą informacyjną o florze i faunie tutejszych lasów, wykonane przez Nadleśnictwo Strzyżów. Z wieżyczki, mimo podrastających drzew, można zobaczyć piękny widok na dolinę Stobnicy z wsią Godowa oraz na Rzeszów, rozpoznawalny nad masywem Góry Niebyleckiej.

 

Wieś posiada również bogate dziedzictwo kulturowe: krzyże i kapliczki przydrożne, drzewa-pomniki przyrody oraz legendy i podania (o zbieraniu się ochotników do udziału w powstaniach narodowych w lesie pod bukiem zwanym stąd "werbowanym").

We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, budynek OSP, działa tu koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

 

               

 
 

Budżet obywatelski 2017