Bonarówka

 

Powierzchnia: 1095,8218 ha

Liczba mieszkańców: ok.170

 

Jedną z najbardziej malowniczo położonych osad na terenie Gminy Strzyżów jest Bonarówka, leżąca około 10 km na południe od Strzyżowa. Ze wszystkich stron otaczają ją wysokie grzbiety zalesionych wzniesień – od południa masyw Czarnego Działu, zwany też Kiczory Górne ze szczytami: Mała Kiczora (490 m) oraz Kiczora (518 m). Od północy wznosi się masyw lesistego wzgórza Lipczanki i Brzeżnaki (484 m), od wschodu wzgórze Wiśnia (383 m) i Łysa Góra (424 m), od zachodu obniżenie łączące Czarny Dział z Wysoką Strzyżowską, podchodzące aż pod Brzeżankę.

 

Poszczególne części Bonarówki noszą nazwy: Budy Wysokie, Dół, Góra, Nad Mojkiem, Nad Spółdzielnią, Od Brzeżanki, Od Krasnej, Zagórze. Obiektami fizjograficznymi wsi są: Kiczory (las), Las Gromadzki, Lipczany (las), Obojówka (las), Wydrzany (las), Pola od Brzeżnaki, Pola od Wysokiej.

 

Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska jej pierwotnego właściciela bojara ruskiego Michała Rocha Bonara. Najstarsza wzmianka o Bonarówce pochodzi z 1460 r., kiedy to właśnie Bonar dał czterem Rusinom o nazwiskach: Kaczmarski, Hołodyński, Golej i Lisko pozwolenie na wyrąb lasów w tym rejonie i zagospodarowanie ziemi na cele rolnicze.

 

Przez miejscowość przebiega Szlak Architektury Drewnianej utworzonej w celu ocalenia przed zapomnieniem zabytków dawnej architektury, jak również kultury i sztuki ludowej. Na jego trasie można znaleźć wiele zabytków, a jednym z nich jest drewniana, łemkowska cerkiew greko-katolicka p.w. Opieki Matki Bożej, wzniesiona w 1805 roku, przemianowana w roku 1947 na kościół filialny rzymsko-katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego.

 

Obok kościoła znajduje się cmentarz założony w I poł. XIX w. Do chwili obecnej zachowała się część nagrobków kamiennych, pochodzących z okresu międzywojennego.

Bonarówka leży przy górskim zielonym szlaku turystycznym Strzyżów - Brzeżanka - Odrzykoń - Krosno. Wieś posiada mało urodzajną glebę, ale w okolicznych lasach zawsze jest obfitość jagód, grzybów oraz zwierzyny. Te walory sprawiają, że Bonarówkę licznie odwiedzają turyści.

 
 

Budżet obywatelski 2017