OZE w Gminie Strzyżów

 
Burmistrz Strzyżowa informuje, że 10 lipca 2018 r. Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, wybrał 3 kolejne projekty do dofinansowania, złożone w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, które znajdowały się na liście rezerwowej. Miło nam poinformować, że wśród tych trzech wniosków jest wniosek naszej gminy pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Strzyżów”. Oznacza to, że nasz projekt będzie realizowany. Dla przypomnienia chodzi o wykonanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę – w budynkach będących własnością mieszkańców gminy Strzyżów.

 

 

Jak przebiegać będą dalsze etapy realizacji projektu:

  1. Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Strzyżów – szacowany termin wykonania około 1 miesiąca.
  2. Podpisywanie umów pomiędzy Gminą Strzyżów a poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli stosowne wnioski, na wykonanie instalacji OZE w ich budynkach – szacowany termin realizacji do końca września br.
  3. Wpłacanie przez mieszkańców zaliczek na poczet wykonywanych instalacji.
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy tych instalacji – szacowany termin wykonania do końca października br.

Ze względu na to, że informacja jest bardzo świeża i nie znamy terminu zakończenia zadania nie jesteśmy w stanie nic na ten temat konkretnego powiedzieć. Pierwotnie zakładany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2018 roku, zapewne zostanie przedłużony.

 

Przy pomyślnym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą instalacji, możliwe będzie jeszcze w tym roku rozpoczęcie prac instalacyjnych. Jednak ze względu na zimową porę roku prace rozpocząć się będą mogły najpewniej na wiosnę 2019 roku.

 

Zaliczka na poczet wkładu własnego, wnoszona przez mieszkańców po podpisaniu umowy, określona zostanie na podstawie budżetu projektu i wyniesie 15% wartości kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych (w tym podatek VAT). Ostateczna wysokość kwoty wkładu własnego zostanie określona po zakończeniu realizacji projektu i jego całkowitym rozliczeniu.

 

O terminie podpisania umowy z poszczególnymi mieszkańcami informować będziemy każdego indywidualnie.

 

 

 
 

Budżet obywatelski 2017