Informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją rozpocząć

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające ją rozpocząć od 20 maja br. będą mogli składać dokumenty ubezpieczeniowe ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1.

 

Razem z wnioskiem o wpis CEIDG-1 będzie można złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

 

ZUS ZUA – na którym zgłosi siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,

 

ZUS ZZA – na którym zgłosi siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,

 

ZUS ZCNA – na którym zgłosi członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestruje,

 

ZUS ZIUA – na którym zgłosi zmianę swoich danych identyfikacyjnych,

 

ZUS ZWUA – na którym wyrejestruje siebie z ubezpieczeń.

 

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS.

Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG-1, będzie musiał je przekazać do ZUS-u samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia:

  • rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • powstania zmiany danych,
  • zaprzestania działalności gospodarczej.

 

 

WAŻNE!

Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, musisz to zrobić bezpośrednio w ZUS.

 

WAŻNE!

W zgłoszeniach do ZUS nie można zmienić danych, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania. Nadal przedsiębiorca będzie musiał zmieniać te dane w ZUS.

 

/ I N F O R M A C J A / 

 

 

ULOTKA I / ULOTKA II 

 

 

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

liczba wyświetleń: 407 dodano: 2017-05-18