II tura rekrutacji do projektu „Praca – to się opłaca”

 

Informujemy, że rozpoczęła się II tura rekrutacji do projektu pn. „Praca - to się opłaca”, realizowanego przez Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej”, w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Druga tura rekrutacji skierowana jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, mających nie więcej niż 29 lat, zamieszkujących województwo podkarpackie, pozostających bez zatrudnienia, aktualnie niekształcących się stacjonarnie oraz niebiorących udziału w szkoleniach.

 

Stowarzyszenie CRAS w ramach projektu oferuje:

- indywidulane doradztwo zawodowe,

- warsztaty grupowe, poradnictwo zawodowe,

- szkolenia zawodowe według potrzeb, np. kosmetyczka, fryzjer, operator koparki, koparko – ładowarki, operator CNC, obsługa komputera z egzaminem ECDL itp.,

- 5 – miesięczne staże płatne 1 600,00 zł brutto/miesiąc,

- zwrot kosztów dojazdu.

 

 

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 17 740 22 25, 691 182 539 oraz w biurze projektu Stowarzyszenia CRAS, przy ul. Hetmańskiej 4/2B w Rzeszowie.

 

 

 

Ewelina Brodowska-Mularz

liczba wyświetleń: 422 dodano: 2017-05-12