Konkurs na mikrodotacje „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”

 

W imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Grantowym pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” (PIL 2017).

 

Konkurs jest organizowany przez 3 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

· Fundację Fundusz Lokalny SMK,

· Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,

· Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

 

Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

W ramach Konkursu planujemy przeznaczyć 450.000,00 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.  Granty będą przyznawane w kwocie od 2.000,00 do 5.000,00 PLN.

 

Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 8 kwietnia i potrwa do dnia 8 maja 2017r., godz. 15:00.

 

Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O grant mogą ubiegać się:

· młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),

· grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

 

Czas realizacji inicjatyw to minimum 2 miesiące, które to powinny być zawarte w terminie od 1 czerwca do 10 grudnia 2017r.

 

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie  szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw.

 

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017r., o godz. 18:00  w Strzyżowie w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta  im. Juliana Przybosia w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 6, 38- 100 Strzyżów.

 

Partnerem spotkania jest Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  im. Juliana Przybosia w Strzyżowie.

 

Spotkanie poprowadzi Edyta Salnikow – Koordynator z ramienia Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

 

Kontakt: tel. 667 048 313, e-mail: edyta.salnikow@gmail.com    
www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

 

Obszar działania: powiat bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski, strzyżowski i brzozowski.

 

 

 

 

PUBLIKACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI KONKURSU 

 

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu!!!

liczba wyświetleń: 454 dodano: 2017-04-18