Targi Produktów Lokalnych w Strzyżowie

 

W związku z organizowanymi w Niedzielę Palmową, tj. 9 kwietnia br. na Rynku w Strzyżowie Targami Produktów Lokalnych, poniżej zamieszczamy Formularz zgłoszeniowy do udziału w Targach oraz Regulamin Targów Produktów Lokalnych Ziemi Strzyżowskiej. 

 

Wypełnione formularze można składać od 15 marca do 5 kwietnia br. osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (pokój 31 A, II piętro) lub wysłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.

W przypadku formularzy zgłoszeniowych wysyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Regulamin Targów Produktów Lokalnych

liczba wyświetleń: 640 dodano: 2017-03-15