Konkurs plastyczny „Rewitalizacja w mojej gminie”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs plastyczny pn. „Rewitalizacja w mojej gminie”.  Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno-przestrzenne, dzięki którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i pracuje. 

 

Wykonane prace pozwolą zwrócić uwagę mieszkańców gminy na zmiany jakie powstały w wyniku prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie. Temat i zakres pracy konkursowej powinien mieć ścisły związek z rewitalizacją oraz obejmować teren gminy w której mieszka uczestnik konkursu. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy do 28 kwietnia br. przesłać pracę wykonaną samodzielnie przez uczestnika konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do UM Województwa Podkarpackiego.

 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego

liczba wyświetleń: 56 dodano: 2023-03-13