Informacja dla mieszkańców Gminy Strzyżów

 

Szanowni Państwo, informuję, że decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego za 2023 rok będą sporządzane i przekazywane sukcesywnie w ciągu roku z uwagi na przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie modernizację gruntów i budynków znajdujących się na terenie Gminy Strzyżów oraz konieczność dokonania zmian w bazie ewidencji podatkowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Strzyżowie.

 

Proszę o terminowy zwrot otrzymanych informacji podatkowych.

 

Termin płatności I raty podatku wynosić będzie 14 dni od daty otrzymania w/w decyzji.

 

Burmistrz Strzyżowa

liczba wyświetleń: 371 dodano: 2023-03-14