Nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzyżowie ogłasza nabór wniosków na usługi i instrumenty rynku pracy finansowane ze  środków Funduszu Pracy

Realizowane będą następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • staże (maksymalny okres stażu – 6 m-cy),
 • szkolenia indywidualne,
 • prace interwencyjne (maksymalny okres refundacji – 6 m-cy, kwota 1304 zł + składki ZUS),
 • roboty publiczne (maksymalny okres refundacji – 6 m-cy,  kwota 2700 zł + składki ZUS),
 • prace społecznie użyteczne
 • zwrot  podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych/poszukujących pracy (2950 + składki do 17,10 %)
 • dofinansowanie studiów podyplomowych.

 

Dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia będą ponadto dostępne:

 • bony szkoleniowe,
 • bony na zasiedlenie (do wysokości  11 tys. zł).

 
Wnioski można składać od dnia 17.01.2023 r. w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres:

Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 2.

 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PUP  lub na stronie internetowej urzędu www.strzyzow.praca.gov.pl > dokumenty do pobrania.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP:

 • staże –  tel. 17 2761074 wew. 23 lub 49,
 • szkolenia, bony szkoleniowe, studia podyplomowe – tel. 17 2761074 wew. 31,
 • prace interwencyjne - tel. 17 2761074 wew. 20,
 • roboty publiczne – tel. 17 2761074 wew. 26,
 • bony na zasiedlenie tel. 17 2761074 wew. 18,
 • prace społecznie użyteczne,  zwrot  podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych/poszukujących pracy tel. 17 2761074 wew. 26.

 

UWAGA! Nabory wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz wniosków  o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ogłoszone będą w odrębnych naborach w terminie późniejszym po  ustaleniu zasad realizacji  tych  instrumentów z Funduszu Pracy oraz z  projektu współfinansowanego z EFS+.

liczba wyświetleń: 161 dodano: 2023-01-25